Туризм робить людей кращими!
  • header1
  • header2
  • header3
  • header4
ukruen

Мотиви створення і сьогодення кафедри країнознавства і туризму

Туризм є популярною сферою дозвілля, яка з кожним роком набуває все більшого розвитку. Це й не дивно, адже завдяки туризму збагачується духовний світ людини, зміцнюється здоров’я, отримуються найяскравіші враження, які проносяться крізь усе життя. Поза сумнівом, туризм робить людей кращими.
Водночас туризм є важливою сферою економіки, галуззю спеціалізації багатьох країн і регіонів. Про зростання ролі туризму красномовно свідчать дані Всесвітньої туристичної організації. У 2012 р. кількість міжнародних туристичних прибуттів уперше в історії перевищила 1 млрд, а надходження від міжнародного туризму сягнули 1 трлн дол. США. У минулому 2017 р. міжнародні туристи здійснили 1 млрд. 323 млн. подорожей, витративши при цьому 1,3 трл. дол. США.

Стрімко розвивається туристична галузь і в Україні. Цьому сприяють її величезні природні та історико-культурні ресурси. Лише за останні 10–15 років створено колосальну туристичну інфраструктуру з багатьма засобами розміщення, харчування, надання транспортних та анімаційних послуг.

Не міг стояти осторонь цих процесів і Національний авіаційний університет – один із провідних вищих навчальних закладів країни. Тим більш, що туризм і транспорт технологічно, економічно й організаційно пов’язані. Це й визначило той факт, що в 2006 р. у складі Інституту міжнародних відносин НАУ було створено кафедру країнознавства і туризму.

Нині кафедра країнознавства і туризму стала потужним освітнім і водночас науковим колективом, який перебуває у стані динамічного розвитку. У штаті кафедри працюють на постійній основі три доктори і вісім кандидатів наук. Викладачі кафедри є авторами близько 1500 друкованих праць, кількість яких постійно зростає. Більшість школярів України вчиться за підручниками з географії, авторами яких є доценти кафедри В.Ю. Пестушко та Г.Ш. Уварова. Щороку кілька українських старшокласників стають призерами Міжнародних учнівських олімпіад з географії, і в цьому також заслуга Г.Ш. Уварової, яка готує команду України. Новим свідченням авторитету викладачів кафедри є обрання в 2013 р. на з’їді Українського географічного товариства трьох представників кафедри (Г.В. Балабанова, В.І. Вишневського та Г.Ш. Уварової) членами Вченої ради цього товариства.

Співробітники кафедри активно подорожують. Важко знайти куточок в Україні, де б вони не побували. Значною (понад 50) є й кількість країн, що відвідані. Серед них є й віддалені та екзотичні (Аргентина, Перу, Індонезія та ін.).

Професіоналізм викладачів, наявність належної матеріально-технічної бази, тісні стосунки з багатьма туроператорами і турагенціями – базами практичної підготовки – забезпечують якісну підготовку фахівців двох освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • бакалаврів – за напрямом підготовки 6.140103 “туризм”;
  • магістрів – за спеціальністю 8.14010301 “туризмознавство”.

Підготовка фахівців з туризму в Національному авіаційному університеті має певні особливості. Навчальний план містить дисципліни, які відображають профіль вищого навчального закладу: “Авіація і туризм”, “Транспортні системи в туризмі”, “Логістика в туризмі”, “Глобальні дистриб’юторські системи в туризмі”.

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 11.00.02 “економічна та соціальна географія”.

Не випадково, кожного року чимало абітурієнтів обирають для навчання саме кафедру країнознавства і туризму ІМВ НАУ. Широкою є й географія наших студентства, яка охоплює переважну більшість регіонів країни.

Нині кафедру очолює доктор географічних наук, професор Геннадій Васильович Балабанов. У складі кафедрі доктори географічних наук, професори Вишневський Віктор Іванович і Дудник Іван Миколайович; доценти, кандидати географічних наук Пестушко Валерій Юрійович, Борисюк Оксана Анатоліївна, Сайчук Віктор Степанович і Ткачук Леоніла Миколаївна, Мархонос Світлана Миколаївна, кандидати педагогічних наук Уварова Ганна Шевкетівна і Фокін Сергій Павлович, кандидат економічних наук Пристайко Оксана Петрівна, кандидат фізико-математичних наук Примак Тетяна Юхимівна та старші викладачі Кучеренко Валентина Степанівна, Степанець Надія Павлівна, викладач Гебріч Ганна Олександрівна. Працівниками  кафедри є також завідувач лабораторії Красуліна Світлана Михайлівна, провідний фахівець Коваль Оксана Миколаївна і фахівець 1-ї категорії Шевчук Наталія Іванівна.