Туризм робить людей кращими!
  • header1
  • header2
  • header3
  • header4
Новини кафедри
Галерея
pa124638pa074641kyivp5302904
Жовтень 2019
П В С Ч П С Н
« Чер    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
ukruen

Мотиви створення і сьогодення кафедри країнознавства і туризму

Туризм є популярною сферою дозвілля, яка з кожним роком набуває все більшого розвитку. Це й не дивно, адже завдяки туризму збагачується духовний світ людини, зміцнюється здоров’я, отримуються найяскравіші враження, які проносяться крізь усе життя. Поза сумнівом, туризм робить людей кращими.
Водночас туризм є важливою сферою економіки, галуззю спеціалізації багатьох країн і регіонів. Про зростання ролі туризму красномовно свідчать дані Всесвітньої туристичної організації. У 2012 р. кількість міжнародних туристичних прибуттів уперше в історії перевищила 1 млрд, а надходження від міжнародного туризму сягнули 1 трлн дол. США. У минулому 2018 р. міжнародні туристи здійснили 1 млрд. 403 млн. подорожей, витративши при цьому 1,6 трл. дол. США.

Стрімко розвивається туристична галузь і в Україні. Цьому сприяють її величезні природні та історико-культурні ресурси. Лише за останні 10–15 років створено колосальну туристичну інфраструктуру з багатьма засобами розміщення, харчування, надання транспортних та анімаційних послуг.

Не міг стояти осторонь цих процесів і Національний авіаційний університет – один із провідних вищих навчальних закладів країни. Тим більш, що туризм і транспорт технологічно, економічно й організаційно пов’язані. Це й визначило той факт, що в 2006 р. у складі Інституту міжнародних відносин НАУ було створено кафедру країнознавства і туризму.

Нині кафедра країнознавства і туризму стала потужним освітнім і водночас науковим колективом, який перебуває у стані динамічного розвитку. У штаті кафедри працюють на постійній основі три доктори і вісім кандидатів наук. Викладачі кафедри є авторами близько 1500 друкованих праць, кількість яких постійно зростає. Більшість школярів України вчиться за підручниками з географії, авторами яких є доценти кафедри В.Ю. Пестушко та Г.Ш. Уварова. Щороку кілька українських старшокласників стають призерами Міжнародних учнівських олімпіад з географії, і в цьому також заслуга Г.Ш. Уварової, яка готує команду України. Новим свідченням авторитету викладачів кафедри є обрання  на з’їді Українського географічного товариства трьох представників кафедри (Г.В. Балабанова, В.І. Вишневського та Г.Ш. Уварової) членами Вченої ради цього товариства.

Співробітники кафедри активно подорожують. Важко знайти куточок в Україні, де б вони не побували. Значною (понад 50) є й кількість країн, що відвідані. Серед них є й віддалені та екзотичні (Аргентина, Перу, Індонезія та ін.).

Професіоналізм викладачів, наявність належної матеріально-технічної бази, тісні стосунки з багатьма туроператорами і турагенціями – базами практичної підготовки – забезпечують якісну підготовку фахівців двох освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • бакалаврів з туризму – за спеціальністю  242 “туризм”;
  • магістрів з туризму – за спеціальністю  242 “туризмознавство”.

Підготовка фахівців з туризму в Національному авіаційному університеті має певні особливості. Навчальний план містить дисципліни, які відображають профіль вищого навчального закладу: “Авіація і туризм”, “Транспортні системи в туризмі”, “Логістика в туризмі”, “Глобальні дистриб’юторські системи в туризмі”.

Не випадково, кожного року чимало абітурієнтів обирають для навчання саме кафедру країнознавства і туризму ФМВ НАУ. Широкою є й географія наших студентства, яка охоплює переважну більшість регіонів країни.

Нині кафедру очолює доктор географічних наук, професор Геннадій Васильович Балабанов. У складі кафедрі доктори географічних наук, професори Вишневський Віктор Іванович і Дудник Іван Миколайович; доценти, кандидати географічних наук Борисюк Оксана Анатоліївна, Мархонос Світлана Миколаївна, Пестушко Валерій Юрійович, Сайчук Віктор Степанович і Ткачук Леоніла Миколаївна,  доценти, кандидати педагогічних наук Уварова Ганна Шевкетівна і Фокін Сергій Павлович, кандидат економічних наук Пристайко Оксана Петрівна, кандидат фізико-математичних наук Примак Тетяна Юхимівна, старший викладач, кандидат географічних наук Руднєва Марина Григорівна, старші викладачі Кучеренко Валентина Степанівна, Степанець Надія Павлівна, викладач Гебріч Ганна Олександрівна. Працівниками  кафедри є також завідувач лабораторії Красуліна Світлана Михайлівна, фахівець 1-ї категорії Шевчук Наталія Іванівна, провідний фахівець Занегіна Ольга Іванівна.

*****

The Department of Country Studies and Tourism is part of the structure of the Faculty of International Relations of the National Aviation University.  It was created by the Order of the rector of May 24, 2006 No. 107 / od “On the reorganization of the Department of Culturology and Tourism and the establishment of the Department of Country Studies and Tourism”.

 On the basis of the Department of Country Studies and Tourism, specialists of the sphere of tourism are trained for the educational degrees of the bachelor and master.

Bachelors in Tourism.  Form of education -  intramural (3 years 10 months) and  extramural (4 years 6 months).  Training is carried out both at public expense and on a contractual basis.  Persons who have completed a general secondary education or an educational qualification level of a junior specialist (with enrollment for the second year) are accepted.

During their gaining a bachelor degree, students are shaping and developing  the professional knowledge and skills necessary for tourism activity performance , the ability to carry out entrepreneurial activities in the field of tourism business and hold  posts of executive specialist in tourist and hotel services, travel (sightseeing) organizer, conference  service and holiday making specialist , tourism safety expert, tourism instructor, tourism manager,and they  have the opportunity to obtain a qualification of a guide.

In addition to classroom work, the department pays considerable attention to practical training.  Professional formation of students is carried out during the course of apprenticeship on the basis of well-known recreational and tourist, hotel and restaurant complexes, travel agencies and agencies of Kyiv and other regions of Ukraine.  Among the bases of practice there are “CORAL TRAVEL”, “FAIRY”, “Calypso Ukraine”, “Join UP!”, “KIY AVIA”, “INTERCONTINENTAL HOLIDAY”, “HYATT REGENCY”, etc.

During annual practice students get to know the best experience of organization of recreational and tourist activity, study tourism demand, acquire skills of development of perspective tours based on the tourism potential of Ukraine and other countries of the world.

Onsite training abroad has been introduced.

Even  during the study, students have the opportunity to work for partner companies and other tourism enterprises.  Upon completion of the bachelor degree, most of the students are employed in the specialty.

Master of Tourism.  Form of education – intramural and extramural (the term of study is 1 year 4 months).  Training is carried out both at public expense and on a contractual basis.

 The reception of persons having a bachelor’s degree is carried out.  Master degree higher education graduates have the opportunity to take the training modules at the University of Alpen-Adria (Klagenfurt, Austria).

 The curriculum for the training of applicants includes disciplines that indicate  the profile of a higher educational institution (Aviation and Tourism, Transport Systems in Tourism, Logistics in Tourism, Global Distribution Systems in Tourism).  This allows us to prepare specialists who are deeply aware of the links between the development of transport and tourism, possess modern technologies of booking air tickets, technology of service of aviation tourists, etc.

The training of masters is oriented towards the formation of an educated, harmoniously developed personality capable of continuously updating the acquired professional competencies, professional mobility and rapid adaptation to the changes taking place in the field of tourism and recreation under free market conditions.

 Studying in a magistracy allows the applicant to form an ability to carry out entrepreneurial activity in the field of tourism business and hold positions of a specialist in the organizational and managerial level in recreational and tourist services (head of tourism departments in cities,  regions of Ukraine, tourism expert, excursion expert, researcher in tourism, recreation,  excursion studies).

Since August 2009 and till now the department has been headed by Doctor of Geographical Sciences, Professor Balabanov Gennadiy Vasilievich.  Being the Head of the Department of Country Studies and Tourism, Balabanov G.V., is the author and coauthor of over 200 scientific and methodological works, including 12 monographs, 4 textbooks, 4 geographic atlases.  He is a member of the Scientific Council for Tourism and Resorts under the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine.

 The administering department of Country Studies and Tourism has the strong academic staff: 3 professors, doctors of geographical sciences, 8 candidates of sciences.

Over the past 5 years, scientific and pedagogical workers of the Department of Country Studies and Tourism have published more than 220 scientific works, including 3 monographs, 66 publications – in professional editions, 29 publications have been published abroad, more than 10 – in the editions included in the Scopus database or  other scientometric databases.

 The staff of the department actively travels.  It’s hard to find a place in Ukraine they haven’t visited.  The number of countries(over 50)  they have visited is significant.  Among them there are also remote and exotic countries (Argentina, Peru, Indonesia, etc.).

The staff of the department together with students actively participate in the annual International Scientific and Technical Conference “AVIA” and the International Scientific and Training Conference of Young Scientists and Students “Polit”, as well as in many other conferences that take place in Ukraine and abroad.