Туризм робить людей кращими!
  • header1
  • header2
  • header3
  • header4

Політ – 2018

4 квітня 2018 року  у рамках міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» відбулось засідання секції «ТУРИЗМ» під науковим керівництвом професора кафедри країнознавства і туризму Івана Дудника.

Всього було зроблено 18 наукових доповідей студентами 2,3,4 та 5 курсів. Була представлена різноманітна тематика: від проблем розвитку винного туризму в Україні та  регіональної оцінки туристсько-рекреаційних ресурсів до Internet-маркетингових технологій в туризмі. Належний науковий рівень доповідей виявився в застосуванні наукової методології пошуку та представлення результатів. Більшість доповідей супроводжувалась ґрунтовними слайд-презентаціями. Всі доповіді викликали гострі запитання та  спонукали до жвавих дискусій. Високий рівень наукового узагальнення та практичного спрямування продемонстровані в доповідях Коваленко Аліни (гр.ТУ-213) «Лазуровий Берег як одна з найпотужніших територіальних рекреаційних систем Франції» (наук. керівник доцент Ганна Уварова), Шпакович Тетяни (гр.ТУ-414) «Internet-маркетинг туристичного підприємства» (наук. керівник доцент Леоніла Ткачук), Мальонкіної Наталії (гр.ТУ-512) «Вплив геополітичного чинника на розвиток ринку туристичних послуг в Україні» (наук. керівник доцент Леоніла Ткачук)

Вітаємо всіх учасників конференції та бажаємо подальших наукових здобутків!