Туризм робить людей кращими!
 • header1
 • header2
 • header3
 • header4
Новини кафедри
Галерея
chernigivimg_0693u-trypillikyiv
Жовтень 2019
П В С Ч П С Н
« Чер    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Публікації

Наукові праці викладачів кафедри

Балабанов Г.В.

 1. Балабанов Г.В. Региональный агропромышленный комплекс и направления его экономико-географического исследования // Территориальная структура производственных комплексов. – Киев: Наук. думка, 1981. – С. 236-268.
 2. Балабанов Г.В. Зернопромышленный комплекс // Территориальная организация агропромышленных комплексов. – Киев: Наук. думка, 1985. – С. 79-102.3
 3. Балабанов Г.В., Умрикулов С. Территориальная организация АПК и ее особенности в горной местности. – Душанбе: Дониш, 1991. – 168 с.
 4. Балабанов Г.В. Влияние агропромышленного комплекса на социальное развитие территории // Проблемы комплексного развития территории. – Киев: Наук. думка, 1994. – С. 147-165.
 5. Балабанов Г.В. Внешнеэкономические связи Украины // Регионы Украины: поиск стратегии оптимального развития. – Харьков, 1994. – С. 162-173.
 6. Балабанов Г.В. Территориальная сегментация продовольственного рынка Украины. Зернопродуктовый комплекс Украины: структура и территориальная организация. – Киев: UAPP /ПАП, 1999. – 105 с.
 7. Балабанов Г.В., Кобзєв О.М., Семенченко Г.В Трансформація структури сільськогосподарського виробництва України: регіональний аспект. – К.: UAPP/ПАП, 2000. – 29 с.
 8. Балабанов Г.В., Веклич Л.М., Григорович М.В., Капустянко С.В. та ін. Атлас “Географія України” (допущено Міністерством освіти та науки України – лист № 1/11-1695 від 17.07.2000). – К.: ДНВП “Картографія”, 2000. – 48 с.
 9. Балабанов Г.В., Вишневський В.В. Територіальний соціально-економічний моніторинг в Україні. – К.: Нора-друк, 2001. – 58 с.
 10. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Балабанова Г.В., Нагірної В.П., Нижник О.М. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с. (співавтор).
 11. Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект) / За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2005. – 316 с. (співавтор).
 12. Балабанов Г.В., Бабіченко  В.М., Барановський В.А. та ін. Комплексний атлас України / За ред. О.І. Шаблія. – К.: ДНВП “Картографія”, 2005. – 96 с.
 13. Балабанов Г.В., Ткачук Л.М. Аналіз процесів взаємодії у системі авіація-туризм // Науковий вісник Ін-ту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм. – К.: Вид-во “НАУ-друк”, 2010. – Вип. 1. – С. 171-179.
 14. Балабанов Г.В., Молочко В.В., Бонк Ж.Є. та ін. Атлас вчителя. – К.: ДНВП “Картографія”, 2010. – 328 с. (співавтор).
 15. Балабанов Г.В. Туризм як чинник регіонального розвитку // Тенденції, проблеми і перспективи розвитку національного ринку туристичних послуг: регіональний аспект. – К.: НАУ, 2010. – С. 13-18.
 16. .Балабанов Г.В. Актуальні проблеми розвитку країнознавства в сучасній Україні // Географія та туризм: Наук. зб. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 5. – С. 13-16.
 17. Балабанов Г.В., Ткачук Л.М. Розвиток авіаційного транспорту як чинник підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг // Географія та туризм: Наук. зб. – К.: Альтерпресс, 2011. – Вип. 14. – С. 159-166.
 18. Балабанов Г.В., Коробко А. Теорія та практика організації автобусних турів до країн Європи (на прикладі компанії “Селена-тур”) // Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи. Зб. наук. праць. – К.: Принт-центр, 2012. – С. 60-65
 19. Балабанов Г.В. Територіальна структура зовнішніх туристичних потоків України // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С. 146-153.
 20. Балабанов Г.В. Пріоритети суспільно-географічних досліджень міжнародного туризму в Україні // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – Н.: ФОП “Лисенко М.М.”, 2012. – Т. ІІІ. – С. 183-187.
 21. Балабанов Г.В. Модернізація транспортної системи як чинник підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг // Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць. – К.: Принт-центр, 2012. – С. 7-13.
 22. Балабанов Г.В. Пріоритети суспільно-географічних досліджень міжнародного туризму в Україні // Україна: географія цілей і можливостей: зб.наук.праць.– Н.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012. – Т.III. – C.183-187.
 23. Балабанов Г.В. Український ринок послуг вищої освіти в галузі туризму: реалії та перспективи // Індустріальний туризм: реалії та перспективи: реалії та перспективи: матер. I Міжн. форуму – Кривий Ріг: вид. Р.А.Козлов, 2013. – С.189-194.
 24. Балабанов Г. В. Сайчук В.С. Роль географії у науковому пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні // Економічна та соціальна географія : зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 3 (68). – С. 21-28.
 25. Балабанов Г.В. Пріоритети суспільно-географічних досліджень міжнародного туризму в Україні// Україна: географія цілей і можливостей: зб.наук.праць.– Н.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012.–Т.III.– C.183-187.
 26. Балабанов Г.В. Український ринок послуг вищої освіти в галузі туризму: реалії та перспективи // Індустріальний туризм: реалії та перспективи: реалії та перспективи: матер. I Міжн. форуму – Кривий Ріг: вид. Р.А.Козлов, 2013. – С.189-194.
 27. Балабанов Г. В. Сайчук В.С. Роль географії у науковому пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні // Економічна та соціальна географія : зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 3 (68). – С. 21-28.Балабанов Г. В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г. В. Балабанов, Р. О. Гришко // Географія та туризм. – 2014. – Вип.28. – С.19–28.
 28. Балабанов Г. В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г. В. Балабанов, Р. О. Гришко // Географія та туризм. – 2014. – Вип.28. – С.19–28.
 29. Балабанов Г. В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г. В. Балабанов, Р. О. Гришко // Географія та туризм. – 2014. – Вип.28. – С.19–28.
 30. Балабанов Г. В. Тенденції розвитку туризмознавства в Україні / Г. В. Балабанов, В. С. Сайчук  // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – Том 10. – Выпуск 2. – С. 286–291.
 31. Балабанов Г. В. Сучасна Україна крізь призму транскордонних потоків населення / Г. В. Балабанов // Економічна та соціальна географія. – 2015. – Вип. 1 (71). – С. 10–17.
 32. Балабанов Г. В. Туризм в Європейському Союзі: глобальний, національний та регіональний виміри / Г. В. Балабанов  // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2015. – №2. – С. 29–33.
 33. Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / За ред. Г. В. Балабанова. – К. : НАУ, 2016. − 172 с.
 34. Балабанов Г. В. Географія туризму як важлива складова української географії / Г. Балабанов, О. Любіцева, М. Мальська, Л. Зеленська // Українська географія: сучасні виклики : зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 3−5.
 35. Балабанов Г. В. Кафедрі країнознавства і туризму Національного авіаційного університету – 10 років / Г. В. Балабанов, Г. Ш. Уварова // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 4-13.
 36. Балабанов Г. В. Новий етап розвитку українського туризму / Г. В. Балабанов // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку. Спецвипуск «Країнознавство і туризм». − 2016.  − №1. − Вип. 2. − С. 12-14.
 37. Балабанов Г. В. Розвиток в’їзного туризму в Україні: тенденції і перспективи / Г. В. Балабанов // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 14-27.
 38. Балабанов Г. В. Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні : аналітична доповідь / Г. В. Балабанов, В. С. Сайчук. – К. : НАУ, 2017. – 100 с.
 39. Балабанов Г. В. Музеї як чинник розвитку туризму: європейський досвід та українські реалії / Г. В. Балабанов // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України :  монографія. – Львів: ЛТЕУ, 2018.
 40. Балабанов Г. В. Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні: матеріали доповіді / Балабанов Г. В., Сайчук В. С. // Вісник наукової ради з туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. – 2017. –№1. – К. : МЕРТУ, 2018. – С. 74–76.
 41. Балабанов Г. В. Роль музеїв  у збереженні та популяризації нематеріальної культурної спадщини України / Г. В. Балабанов // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю (25-26 жовтня 2018 р., м. Київ). – Київ: Видавничий центр  КНУКіМ. – 2018. – С.116-119.

Вишневський В.І.

 1. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. – К.: Віпол, 2000. – 376 с.
 2. Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 324 с.
 3. Вишневський В.І. Дніпро біля Києва. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2005. – 100 с.
 4. Екологічний атлас Києва. – К.: ТОВ “Агентство Інтермедіа”, 2006. – 60 с. (у співавторстві).
 5. Вишневський В.І. Малі річки Києва. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2007. – 28 с.
 6. Вишневський В.І. Стан довкілля: уявлення і дійсність // Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту нації. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – С. 117–122.
 7. Вишневський В.І. Краєвиди Дніпра. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2008. – 80 с.
 8. Вишневський В. Острів Тузла – природні та політичні проблеми // Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: Збірник наук. праць. – Мелітополь, 2010. – С. 90–93.
 9. Клімат Києва / за ред. В.І. Осадчого, О.О. Косовця, В.М. Бабіченко. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 320 с. (у співавторстві).
 10. Вишневський В. Спекотне літо 2010 р. // Водне господарство України. – 2010. – № 5. – С. 41–43.
 11. Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України. – К.: ВПК “Експрес-Поліграф”, 2011. – 400 с. (у співавторстві).
 12. Вишневський В.І., Сташук В.А., Сакевич А.М. Водогосподарський комплекс у басейні Дніпра. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2011. – 188 с.
 13. Вишневський В.І. Ріка Дніпро. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2011. – 384 с.
 14. Вишневський В. Ресурси екотуризму: основні поняття та визначення // Географія та туризм. – 2012. – Вип. 18. – С. 19–24.
 15. Вишневський В.І. Рекреаційно-туристичні ресурси Десни та їх використання // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку. Матер. I Міжнародної наук.-практ. конф. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С. 453–459.
 16. Водогосподарський комплекс України / Під ред. Вишневського В.І. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2012. – 104 с.
 17. Вишневський В.І. Малі річки Києва. Видання друге уточнене і доповнене. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2013. – 84 с.
 18. Вишневський В.І., Косовець О.О. Рекорди природи Криму // Заповедники Крыма: Материалы VII Международной научно-практической конференции. – Симферополь, 24–26 октября 2013 г. – С. 41–45.
 19. Вишневський В.І. Підземні системи водовідведення в Києві // Індустріальний туризм: реалії та перспективи. Матеріали I Міжнародного форуму. – Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов, 2013. – С. 160–164.
 20. Vyshnevskyi V. Climate change in Ukraine and its impact on hydrological regime of rivers / Vyshnevskyi V // XXVI Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management. 22–24 September 2014. Deggendorf, Germany. – P. 291–293.
 21. Vyshnevskyi V. Water management of Ukraine / Vyshnevskyi V.// XXVI Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management. 22–24 September 2014. Deggendorf, Germany. – P. 301–304.
 22. Вишневський В. І. Про VII Всеросійський гідрологічний з’їзд / В. І Вишневський // Праці Центральної геофізичної обсерваторії. – 2014. – Вип. 10 (24). – С. 84.
 23. Вишневський В. І. Екологічний туризм : навчальний посібник / В. І. Вишневський. – К. : Інтерпрес ЛТД, 2015. – 140 с.
 24. Вишневський В. І. Короткотермінове прогнозування якісного стану води в нижній течії р. Інгулець / Вишневський В. І., Шевчук С. А. // Екологічна безпека та природокористування. – 2015. – № 3 (19). – С. 42–50.
 25. Вишневський В. І. Водогосподарський комплекс у басейні р. Інгулець / Вишневський В. І., Шевчук С. А.  // Водне господарство України. – 2015. – № 5. – С. 7–12.
 26. Вишневський В. І. Якість води в р. Рось / Вишневський В. І., Шевчук С. А., Шевченко О. І. // Меліорація і водне господарство. – 2016. – Вип. 103. – С. 94–100.
 27. Бабій П. О. Річка Рось та її використання / П. О. Бабій, В. І. Вишневський, С. А. Шевчук. – К. : Інтерпрес, 2016. – 124 с.
 28. Шевчук С.А. Використання даних супутника Landsat 8 для визначення мікрокліматичних особливостей Києва // Український журнал дистанційного зондування Землі / Шевчук С.А. , Вишневський В.І. – 2016. – №10. – С. 4–9.
 29. Вишневський В. І. Геометрія, географія і геополітика / В. Вишневський // Українська географія: сучасні виклики : зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. І. – С. 9–10.
 30. Вишневський В. І. Космос і туризм / В. Вишневський, С. Шевчук // Українська географія: сучасні виклики : зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 26–28.
 31. Вишневський В. І. Напрями удосконалення наявних правил дніпровських водосховищ / Вишневський В. І., Шевчук С. А., Шевченко І. А. // Вода і робочі місця : матеріали науково-практичної-конференції, присвячені Всесвітньому дню води, 22 березня 2016 р. – К., 2016. – С. 20–22.
 32. Вишневський В. І. Потреба часу – уточнення гідрографічних характеристик річок і місць розташування пунктів спостережень / В. І. Вишневський, С. А. Шевчук // Праці Центральної геофізичної обсерваторії. – 2016. – Вип. 12 (26). – С. 64–69.
 33. Вишневський В. І. Проблеми Дніпра і створених на ньому водосховищ / Вишневський В. І., Шевчук С. А. // Вода і робочі місця : матеріали науково-практичної-конференції, присвячені Всесвітньому дню води, 22 березня 2016 р. – К., 2016. – С. 16–19.
 34. Вишневський В. І. Уточнення гідрографічних характеристик річок засобами ГІС за даними дистанційного зондування Землі водосховищ / Шевчук С. А., Вишневський В. І. // Вода і робочі місця : матеріали науково-практичної-конференції, присвячені Всесвітньому дню води, 22 березня 2016 р. – К., 2016. – С. 140–143.
 35. Вишневський В. І. Сучасна площа дніпровських водосховищ / Вишневський В. І, Шевчук С. А., Бондар А. Є., Шевченко І. А. // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2017. – № 14. – С. 4–11.
 36. Вишневський В.І. Вітер як чинник впливу на температуру  і «цвітіння» води у дніпровських водосховищах / Вишневський В.І., Шевчук С.А. // Праці Центральної геофізичної обсерваторії. – 2017. – Вип. 13 (27). – С. 63–65.
 37. Вишневський В.І. Розробка та шляхи реалізації Водної стратегії міста Києва 2017–2025 / Вишневський В.І., Шевчук С.А. // Управління водними ресурсами в умовах змін клімату : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2017 р.). – К., 2017. – С.83–85.
 38. Вишневський В. І. Визначення термічних особливостей дніпровських водосховищ за даними ДЗЗ / Вишневський В. І., Шевчук С. А.  // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях. – Київ, Пуща-Водиця, 2017. – С. 174–176.
 39. Вишневський В. І. Оцінювання екологічного стану придунайських озер за даними дистанційного зондування Землі / Вишневський В. І., Шевчук С. А.  // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях. – Київ, Пуща-Водиця, 2017. – С. 172–173.
 40. Вишневський В. І. Сучасні розміри дніпровських водосховищ / Вишневський В., Шевчук С., Шевченко І. // Водне господарство України. – 2017. – №4. – С. 19–25.
 41. Shevchuk S. The use of remote sensing data to evaluate the state of the Danube river downstream and adjacent lakes / Shevchuk S., Vyshnevskyi V.  // XXVII Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water managrment. 26–28 September 2017, Golden Sands, Bulgaria.  – P. 616–621.
 42. Vyshnevskyi V. The use of remote sensing technologies for the estimation of the Carpathian Mountains land surface temperature / Vyshnevskyi V., Shevchuk S. // XXVII Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management. 26–28 September 2017, Golden Sands, Bulgaria. – P. 610–615.
 43. Вишневський В. І. Використання даних дистанційного зондування Землі у дослідженнях водних об’єктів України : монографія / В. І. Вишневський, С. А. Шевчук. – К. : Інтерпрес ЛТД, 2018. – 116 с.
 44. Вишневський В. І. Актуальність нових правил експлуатації каскаду дніпровських водосховищ / Вишневський В. І., Шевчук С. А., Яцюк М. В. // Вісник аграрної науки. – 2018. – №9. – С. 57–63.
 45. Вишневський В. І. Використання даних супутників Aqua і Terra у дослідженнях «цвітіння» води дніпровських водосховищ / Вишневський В. І., Шевчук С. А. // Праці Центральної геофізичної обсерваторії. – 2018. – Вип. 14 (28). – С. 44–49.
 46. Вишневський В. І. Використання космічних та інформаційних технологій в екскурсійно-туристичній діяльності / В. І. Вишневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2018. – Вип. 1 (70). – С. 79–83. (Видання входить до  міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)
 47. Вишневський В. І. Використання дистанційного зондування Землі у дослідженнях екологічного стану Каркінітської затоки / В. І. Вишневський, С. А. Шевчук // Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення продуктивності зрошувального гектара : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 травня 2018 р.). – Херсон, 2018. – С. 22–24.
 48. Вишневський В. І. Водні об’єкти Києва / В. І. Вишневський // Природа для води : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (22 березня 2018 р.). – К., 2018. – С. 124–125.
 49. Вишневський В. І. Зміни якості води за довжиною Дніпра / В. І. Вишневський // Географія та екологія: наука і освіта : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19–20 квітня). – Умань, 2018. – С. 54–56.

Дудник І.М.

 1. Комплексное развитие сельского района: географические основы управления. Монография. –Полтава: Астрея, 1993. – 230 с.
 2. Природокористування: еколого-економічні основи. Навчальний посібник. – Полтава: Астрея, 1994. –148с.
 3. Суспільно-географічні системи низового рівня. Монографія. – Полтава: Полтавський літератор, 1997. – 249с.
 4. Розміщення продуктивних сил України. Курс лекцій за ред. проф. Дудника І.М. – Полтава: ПКІ. 2001. – 167с. (у співавторстві).
 5. Територіальна організація послуг. Курс лекцій. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2002. – 100с.
 6. Дудник І.М. Соціально-економічна екологія. Курс лекцій. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2003. – 248 с.
 7. Працересурсний потенціал Полтавщини. Монографія. –  Полтава:ПІБ МНТУ,2004. –163 с. (у співавторстві).
 8. Дудник І.М. Регіональна економіка. Навчальний посібник. – К.: ПП “ППНВ” , 2007. – 158 с. (у співавторстві).
 9. Регіональний агропродовольчий ринок Полтавщини. Монографія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2007. – 162 с. (у співавторстві).
 10. Вступ до загальної теорії систем. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 205 с.
 11. Суспільно-екологічне районування території: географічний підхід. Монографія. – К.: ІМВ НАУ, 2011. – 191 с. (у співавторстві).
 12. Дудник І.М. Регіональна авіатранспортна система як форма територіальної організації авіаційного транспорту / І.М. Дудник, О.А. Борисюк  // Економічна та соціальна географія: наук. зб. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 1 (64). – С.147–155.
 13. Дудник І.М. Суспільно-географічне обґрунтування форм територіальної організації авіатранспорту / І.М. Дудник, О.А. Борисюк // Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи: зб. наук. праць. – К.: Принт-центр, 2012. – С.13–22.
 14. Дудник І.М.Питання територіальної організації авіатранспортної інфраструктури як чинника розвитку туризму в Україні / І.М. Дудник, О.А. Борисюк // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: І міжнародна наук.-прак. конф., 1–2 листопада 2012 р. – Черкаси: Брама-України, 2012. – С. 277–283.
 15. Дудник І.М., Борисюк О.А. Теоретичні аспекти територіальної організації авіаційного транспорту// Україна: географія цілей та можливостей: зб.наук.праць. – Н.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012. – С.54-58.
 16. Борисюк О.А., Дудник І.М. Проблеми територіальної організації авіаційного транспорту  в Україні //Потенціал сучасної географії у розв’язані проблем розвитку регіонів. – Київ: Логос, 2013. – С.34-40.
 17. Борисюк О.А., Дудник І.М. Авіатранспортна система України: регіональний аспект: Монографія / За ред. І.М. Дудника – К.: ІМВ НАУ, 2013. – 214 с.
 18. Дудник І. М. Геодемографічні чинники територіальної організації послуг / Дудник І. М. // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – Том 10. – Вып. 2. – С. 36-39.
 19.  Дудник І. М. Розвиток географії авіаційного транспорту / І. М. Дудник, О. А. Борисюк // Київський географічний щорічник. – 2014. – Вип. 9. – С. 142-149.
 20.  Дудник І. М. Картографічне моделювання рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем / І. М. Дудник, О. А. Борисюк // Часопис картографії. – 2015. – Вип. 12. – С.142–150.
 21.  Дудник І. М. Методологічна роль категорії «суспільно-географічна система» в управлінні розвитком регіону / І. М. Дудник, О. А. Борисюк // Економічна та соціальна географія. – 2015.– Вип. 1 (71). – С. 23–27.
 22.  Дудник І. М. Суспільно-географічна система як методологічна підвалина досліджень регіонів низового рівня / І. М. Дудник, О. А. Борисюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. – 2015. – Вип. 744-745. – С. 132–136.
 23.  Дудник І. М. Територіальні системи медичних послуг як об’єкт суспільної географії / Іван Дудник // Часопис соціально-економічної географії. – 2015. – Вип. 18 (1), С. 41–44.
 24. Дудник І. М. Транспортна географія : підручник / І. М. Дудник. – К. : НАУ, 2016. – 288 с.
 25. Дудник І. М. Територіальна система туристичних послуг як об’єкт суспільної географії / І. М. Дудник // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 40-53.
 26. Дудник І. М. Географічний контекст регіонального туристичного маркетингу / Дудник І. М., Кисельова К. С // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). – 2016. – №1(1). – С. 50-53.
 27. Дудник І. М. Категорія суспільно-географічної системи як інструмент наукових досліджень туризму / Дудник І. М., Кисельова К. С // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). – 2016. – №2(2) – С. 120-122.
 28. Dudnik I. System-geographikal aspects of tourism research/ Ivan Dudnik // Scientific issue of knowledge, education, law and management. – Fundacja “Oswiata I Nauka Bes Granic PRO FUTURO”. – 2016. – №1 (13). – S. 73-77.
 29. Дудник І. М. Особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості / І. Дудник. – Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія-Географія-Екологія». – 2017. – Вип. 46. – С. 75-79.

Беркова О. П.  

 1. Беркова О.П. Дослідження паблік рілейшнз у туристичному бізнесі України як цілісної системи / О. П. Беркова, М. М. Коновальчук // Наукова думка сучасності і майбутнього : зб. наук. праць XIV Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції (28 жовтня – 10 листопада 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 60 -62.
 2. Пристайко О. П. Вплив туристичної галузі на функціонування авіакомпаній / Пристайко О. П., Панасюк І. П. // Економіка.          Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний наукометричний журнал. – 2017. – №4. – С. 31-34. (Видання входить до  міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 3. Беркова О. П. Вплив туристичної діяльності на розвиток економіки України / О. П. Беркова // Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (14 грудня 2017 р.). – Полтава, 2017. – С.
 4. Пристайко О. П. Розвиток в’їзного туризму як напрямок сталого економічного розвитку України / Пристайко О. П., Панасюк І. П. // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2017. – №2(24). –Т.2. – С. 116-119.Беркова О. П. Особливості подієвого туризму Львівщини в контексті його впливу на економіку України / О. П. Беркова, Ю. В. Загірна // Наукова думка сучасності і майбутнього : зб. наук. праць XIV Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції (28 жовтня – 10 листопада 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 26-28.
 5. Беркова О. П. Сучасний комунікаційний маркетинг туристичної фірми / О. П. Беркова, Д. Б. Іванова // Наукова думка сучасності і майбутнього : зб. наук. праць XIV Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції (28 жовтня – 10 листопада 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 57 -59.
 6. Беркова О. П. Актуальні проблеми туристичної галузі України та шляхи їх вирішення за умов трансформацій соціально-економічного середовища / О. П. Беркова // Географія та туризм : наук. зб. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42. – С. (Видання входить до  міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)
 7. Беркова О. П. Рекреаційний потенціал Житомирської області: тенденції, проблеми, перспективи його використання / О. П. Беркова // Стратегія розвитку України : наук. журн.- К. : НАУ, 2018. – №1 . – С. 81–86.

Борисюк О.А.

 1. Борисюк О.А. Авіатранспортна система як чинник розвитку міжнародного туризму в Україні / О.А. Борисюк // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. –  Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 28–34.
 2. Борисюк О.А. Географічні аспекти дослідження авіатранспортних систем / О.А. Борисюк , І.М. Дудник // Ученые записки ТНУ им. В.И. Вернадского. Серія: Географія – Сімферополь, 2011. – Т. 24 (63). № 2, ч. 1. – С. 23–28.
 3. Борисюк О.А. Аеропорт як елемент регіональної авіатранспортної системи / О.А. Борисюк // Географія та туризм: наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – С. 217–224.
 4. Борисюк О.А. Суспільно-географічний підхід до визначення рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем / О.А. Борисюк // Географія та туризм: наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 15. – С. 235–242.
 5. Борисюк О.А. Методологічні аспекти суспільно-географічної оцінки чинників розвитку регіональних авіатранспортних систем / О.А. Борисюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – Вип. 59. – С. 23–26.
 6. Борисюк О.А. Регіональна авіатранспортна система як форма територіальної організації авіаційного транспорту /О.А. Борисюк, І.М. Дудник // Економічна та соціальна географія: наук. зб. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 1 (64). – С.147–155.
 7. Борисюк О.А. Суспільно-географічне обґрунтування форм територіальної організації авіатранспорту / О.А. Борисюк, І.М. Дудник // Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи: зб. наук. праць. – К.: Принт-центр, 2012. – С.13–22.
 8. Борисюк О.А. Питання територіальної організації авіатранспортної інфраструктури як чинника розвитку туризму в Україні / О.А. Борисюк, І.М. Дудник // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: І міжнародна наук.-прак. конф., 1–2 листопада 2012 р. – Черкаси: Брама-України, 2012. – С. 277–283.
 9. Борисюк О.А. Географическое обоснование структуры и организации авиатранспортной сети (на примере Украины) / О.А. Борисюк // Региональные исследования. – Смоленск: СГУ, 2012. – № 4 (38). – С. 108–113.
 10. Борисюк О.А., Дудник І.М. Теоретичні аспекти територіальної організації авіаційного транспорту// Україна: географія цілей та можливостей: зб.наук.праць. – Н.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012. – С.54-58.
 11. Борисюк О.А. Географическое обоснование структуры и организации авиатранспортной сети  (на примере Украины) // Региональные исследования. – Смоленск: СГУ: ООО «Универсум», 2013.– № 4 (38). – С.108-113.
 12. Борисюк О.А., Дудник І.М. Проблеми територіальної організації авіаційного транспорту  в Україні //Потенціал сучасної географії у розв’язані проблем розвитку регіонів. – Київ: Логос, 2013. – С.34-40.
 13. Борисюк О.А., Заря І.В. Аналіз сучасних тенденцій інноваційної діяльності в туризмі.– Географія та туризм: наук. зб. наук. праць.– К.: Альтерпрес, 2014.– Вип. 27. – С.38-46.
 14.  Борисюк О.А. Роль авіатранспортної системи в розвитку міжнародного туризму в Україні/ О.А.Борисюк.– Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу: наук.- практ. конф., 20-21 листопада 2014 р.: тези доп.– Полтава, 2014.– С.186-188.
 15.  Борисюк О.А., Дудник І.М. Суспільно-географічні аспекти управління регіоном.– Часопис соціально-економічної географії: зб. наук. праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – Вип.18 (1), С.94-98.
 16.  Борисюк О.А., Дудник І.М. Методологічна роль категорії «суспільно-географічна система» в управлінні розвитком регіону. – Економічна і соціальна географія: зб. наук. праць. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2015.– Вип 1 (71). – С. 23-27.
 17.  Борисюк О.А. Туристичний маркетинг як інструмент дослідження регіонального туристичного ринку. – Географія та туризм: наук. зб. наук. праць.– К.: Альтерпрес, 2015.– Вип. 33. – С.29-37.
 18.  Борисюк О.А. Теоретичні аспекти функціонування авітранспортної системи України в умовах кризи. – Вісник Київського національного університету імені тараса Шевченка. Серія: Географія. – 2015. – Вип. 1 (63). – С.44-47.
 19.  Особливості застосування суспільно-географічної методології до вивчення регіональних туристичних ринків/ Борисюк О.А., Дудник І.М., Заря І.В. // Вісник Київського національного університету імені тараса Шевченка. Серія: Географія. – 2015. – Вип. 1(63). – С.20-23.
 20.  Борисюк О.А. Інноваційні тренди в конкурентних реаліях ресторанного господарства. – Географія і сучасність: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип.33. – С.196-203.
 21.  Борисюк О.А., Заря І.В. Підходи до аналізу економічної безпеки у ресторанному бізнесі. – Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України: наук.- практ. конф., 24-25 вересня 2015 р.: тези доп.– К., 2015.– С.186-188.
 22. Борисюк О. А. Регіональні особливості гастрономічного туризму в Україні / О. А. Борисюк // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 28-39.

Мархонос С.М.

 1. Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий, Н.П. Турло, С.М. Мархонос ; за ред. Д.М. Стеченка. — К. : Знання, 2012. — 455 с.
 2.  Мархонос С.М. Готельне господарство м.Києва як невід’ємна складова світової індустрії гостинності / С.М. Мархонос, Н.П. Турло // Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС, 3-4 квітня 2015: тези доп. – К., 2015. – С. 48-50.
 3.  Мархонос С.М. Проблематика створення та функціонування туристичних кластерів в Україні / С.М. Мархонос, Н.П. Турло // Формування ринкових відносин в Україні: зб.наук.праць.  – К.: Науково-дослідний економічний інститут, 2015 – Вип. 1. – С. 95-98.
 4.  Мархонос С.М. Diagnostics of Kyiv hotel industry development/ С.М. Мархонос, Н.П. Турло // Матеріали VІ  Міжнар. ювілейної  до 55 річчя ЧДТУ наук.-практ. конф. “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»:  26-27 березня 2015: тези доп., Черкаси, 2015. – Т. 1. – С.52-55.
 5.  Мархонос С. М. Роль туризму у зниженні рівня безробіття в Україні / С. М. Мархонос, В. С. Сайчук // Авіа-2015 : матеріали Міжн. наук.- практ. конф., м. Київ, 28–29 квітня 2015 р. – С. 34.1–34.4.
 6.  Мархонос С. М. / Проблематика створення та функціонування туристичних кластерів в Україні / С. М. Мархонос, Н. П. Турло // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць.  – К. : Науково-дослідний економічний інститут, 2015 – Вип. 1. – С. 95–98.
 7.  Мархонос С.М. /  Diagnostics of Kyiv hotel industry development / С.М. Мархонос, Н.П. Турло // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали VІ  Міжнар. ювілейної  до 55 річчя ЧДТУ наук.-практ. конф., 26–27 березня 2015 р. – Черкаси, 2015. – Т. 1. – С.52-55.
 8.  Мархонос С. М. Готельне господарство м. Києва як невід’ємна складова світової індустрії гостинності / С. М. Мархонос, Н. П. Турло // Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів, 3-4 квітня 2015. – К., 2015. – С. 48-50.
 9. Мархонос С. М. Передумови створення рекреаційних комплексів в Україні / С. М. Мархонос // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 92-100.
 10. Мархонос С. М. Принципи створення рекреаційних комплексів в Україні / Мархонос С. М., Турло Н. П. // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization : Conference Proceedings, January 29, 2016. − Klapeda : Baltija Publishing, 2016. − P. 218-221.
 11.  Мархонос С. М. Тенденції розвитку готельного господарства м. Києва / Мархонос С. М., Турло Н. П. // Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intr-un mediu competitive la nivel global : сonferinta international stiintifico-practica, 26 februar, 2016. − Chisinau : [s.n.], 2016. – P. 88-91. − (Editura Universitate de stat din Moldova).

Пестушко В.Ю.

 1. Пестушко В.Ю. Географія України: Дит. енцикл. (Я пізнаю світ). – К.:Школа,2004. – 382с.
 2. Пестушко В.Ю. Географія у незвичному ракурсі: Несподівані запитання, цікаві завдання, пізнавальні відповіді. – К.: Ґенеза, 2006. –160 с.
 3. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Загальна географія. Підруч. для 6 кл. заг. сер. шк. – К.: Генеза, 2006.
 4. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Фізична географія України. Підруч. для 8 кл. заг. сер. шк. – К.: Генеза, 2008.
 5. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.
 6. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Генеза, 2010
 7. Пестушко В.Ю. Міжнародні туристичні відвідування як чинник соціального навантаження: європейський вимір//Україна: географія цілей і можливостей. зб.наук.праць.– Н.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012.–Т.III.– C.267 – 274.
 8. Пестушко В.Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку туризму в Україні //Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Луганськ: Вид-во «ДЗ ЛНУ ім.Т.Шевченка», 2013.–С.230-234.
 9. Пестушко В.Ю. Туризм в Монако: міфи та реальність //Географія та туризм: наук. зб.–К.: Альтер-прес, 2013. – Вип.25.– С.37-46.
 10. Географія, 6 клас : підручник / В. Ю Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2014. – 255 с. – (Гриф МОН)
 11. Географія, 6 клас : зошит для тестового тематичного контролю знань / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2014. – 48 с. – (Гриф МОН)
 12. Географія, 6 клас : зошит-практикум / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2014. – 64 с. – (Гриф МОН)
 13. Географія, 6 клас : книга для вчителя / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2014. – 200 с. – (Гриф МОН)
 14. Пестушко В. Ю. Туризм. Вступ до фаху : навчальний посібник /В. Ю. Пестушко. – К. : НАУ, 2015. – 276 с.
 15. Пестушко В. Ю. Географія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /В. Ю Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2015. – 272 с. – (Гриф МОН)
 16. Географія, 7 клас : зошит для тестового тематичного контролю знань / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2015. – 64 с. – (Гриф МОН)
 17. Пестушко В. Ю. Світові тенденції у візовій політиці // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму / за ред. Г.В. Балабанова. – К.: НАУ, 2016. – 172 с. – С. 101-117
 18. Пестушко В. Ю. Особливості туристичної діяльності в Чернівецькій області // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2016.– 204 с.; С.137-138.
 19. Пестушко В. Ю. Географія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А.І.Довгань. – К. : Генеза, 2016. – 272 с. – (Гриф МОН)
 20. Пестушко В.Ю. Географія : 8-й клас : зошит для тестового тематичного контролю знань. / В.Ю. Пестушко, Г.Ш.Уварова. – К. : Генеза, 2016. – 72с.
 21. Пестушко В.Ю. Географія: зошит-практикум: 8-й кл : / В.Ю. Пестушко, Г.Ш.Уварова. – К. : Генеза, 2016. – 48 с.

 22. Пестушко В. Ю. Географія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – К. : Генеза, 2017. – 288 с. – (Гриф МОН)
 23. Пестушко В. Ю. Міжнародний туристичний бізнес і міжнародний туризм – співвідношення понять / В. Ю. Пестушко // Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 травня 2017 р.). – Умань, 2017. – С.113-115.
 24. Пестушко В. Ю. Міста як туристичні дестинації / В. Ю. Пестушко // Управління туристичною індустрією: методологія і практика : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 вересня 2017 р.). – Полтава, 2017. – С.12-13.
 25. Пестушко В. Ю. Регіональні відміни туристичної діяльності в Україні / В. Ю. Пестушко // Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р.). – Черкаси, 2017. – С.129-132.
 26. Пестушко В. Ю. Регіональні тренди розвитку в’їзного туризму / В. Ю. Пестушко // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 р.). – Харків, 2017. – С.
 27. Пестушко В. Ю. Туристичне країнознавство як інструментарій туристичного бізнесу / В. Ю. Пестушко // Актуальні проблеми країнознавчої науки: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18-19 травня 2017 р.). – Луцьк, 2017. – С.41-45.
 28. Пестушко В. Ю. Географія : підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – К. : Генеза, 2018. – 192 с. – (Гриф МОН. Наказ  №551 від 31.05.2018 р.)

Сайчук В.С.

 1. Сайчук В.С. Регіональний ринок праці як об’єкт суспільно-географічного дослідження / В.С. Сайчук // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. – Херсон, 2009. – С. 395–402.
 2. Сайчук В.C. Природне відтворення населення Хмельницької області як чинник формування та розвитку регіонального ринку праці / В.С. Сайчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. – К., 2010. – Вип. 23. – С. 170–176.
 3. Сайчук В.С. Рух робочої сили як складова територіальної мобільності трудових ресурсів Хмельницької області / В. Сайчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – К., 2010. – Вип. 57. – С. 49–51.
 4. Сайчук В.С. Типизация локальных рынков труда Хмельницкой области Украины  / В.С. Сайчук // Панорама –2011: сборник научных материалов. – Воронеж, 2011. – № 2. – С. 129–134.
 5. Сайчук В.С. Сучасний стан регіонального управління ринком праці (на прикладі Хмельницької області) / Сайчук В.С. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: География. – Симферополь, 2011. – Том 24 (63), № 2, часть 3. – С. 328–333.
 6. Сайчук В.С. Суспільно-географічний аналіз безробіття населення Хмельницької області / В.С. Сайчук, С. І. Лукомська // Економічна та соціальна географія: наук. зб. – К., 2011. – Вип. 2 (63). – С. 109–119.
 7. Сайчук В.С. Регіональний аналіз попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці Хмельницької області / В.С. Сайчук  // Економічна та соціальна географія: наук. зб. – К., 2012. – Вип. 1 (64). – С. 219–228.
 8. Сайчук В.С. Теоретичний рівень географічних знань в контексті вивчення туристичної сфери / В.С. Сайчук  // Економічна та соціальна географія: наук. зб. – К., 2012. – Вип. 2 (65). – С. 37-44.
 9. Сайчук В.С. Теория и методология географии // Студенческий научный поиск – науке и образованию XXI века : материалы V межрегиональной студенческой научно-практической конференции, 26 апреля 2013 г. – Рязань, 2013. – С. 74-77.
 10. Сайчук В.С. Оценка влияния финансовой системы региона на функционирование рынка туристических услуг // Экономическая теория и история : Воронежский ежегодник экономических исследований [Электронный ресурс]. – Воронеж, 2013. – №1.–С.12-20.- Режим доступа: http://www.ir.vsu.ru/periodicals/pdf/eti/eti_2013_1.pdf.
 11. Сайчук В.С. Региональное планирование и программирование в туризме // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: материалы ХVI-й Международной научно-практической конференции, 30 ноября 2012 г. – Рязань, 2013. – С. 102-104.
 12. Сайчук В.С. Религиозный туризм как направление географических исследований // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы развития в Российских регионах : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 27-28 ноября 2013 г. – Липецк, 2013. – С. 36-38
 13. Сайчук В.С. Статистична оцінка та прогноз впливу транспортної системи на функціонування ринку туристичних послуг // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами XIIІ Всеукраїнської наук.- практ. конф.,– Хмельницький, 2013. – С. 56-59.
 14. Сайчук В. С., Ткачук. Л.М. Емпіричний рівень наукового пізнання в географії // Економічна та соціальна географія : наук. зб. – К., 2013. – Вип. 2 (67). – С. 39-45.
 15. Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи : монографія / [Богдан Н. І., Мезенцев К. В., Сайчук В. С. та ін.] ; за загал. ред. А. Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка. – К. : АМУ, 2014. – 542 с.
 16.  Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів : навчальний посібник / К. В. Мезенцев, Н. І. Мезенцева, І. О. Мостова, В. С. Сайчук. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 192 с.
 17.  Сайчук В. С. Транспортна система як чинник формування та розвитку ринку туристичних послуг / В. С. Сайчук // Економічна та соціальна географія. – 2014. – Вип. 1 (69). – С. 179–186.
 18.  Сайчук В. С. Методичні аспекти суспільно-географічного дослідження релігійного туризму / В. С. Сайчук // Економічна та соціальна географія. – 2014. – Вип. 2 (70). – С. 63–70.
 19.  Ткачук Л. М. Актуальні тенденції розвитку туризму в Україні: геополітичний контекст / Ткачук Леоніла, Сайчук Віктор // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. – 2015. – Вип. 33. – С. 224–237.
 20. Сайчук В. С. Ринок туристичних послуг як об’єкт суспільно-географічних досліджень / В. С. Сайчук // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 118-126.
 21. Сайчук В. С. Эмпирический уровень познания в региональных социально-экономических исследованиях / Сайчук Виктор, Ткачук Леонила // Наука, образование, культура (Ştiinţă, educaţie, cultură) : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-ой годовщине Комратского государственного университета, 4 февраля 2016 г. – Комрат, 2016. – Том 1. – 2016. – С. 91-97.
 22. Балабанов Г. В. Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні : аналітична доповідь / Г. В. Балабанов, В. С. Сайчук. – К. : НАУ, 2017. – 100 с.

Ткачук Л.М.

 1. Ткачук Л.М. Азіатсько-Тихоокеанський регіон як геополітична реальність // Політична географія і геополітика: Навч.посіб. / За ред. Б.П. Яценка. – К.: Вид-во “Логос”, 2006. – С. 234–254.
 2. Ткачук Л.М. Інноваційні технології в міжнародному туризмі. Навчальний посібник.  – К.: КиМУ, 2007. – 68 с.
 3. Ткачук Л.М. Територіальна організація господарства Східної та Південно-Східної Азії // Східний світ. – 2007. – №3. – С. 27–38.
 4. Ткачук Л.М. Актуальні проблеми міждержавних відносин країн Східної і Південно-Східної Азії. Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2009. – 123 с.
 5. Ткачук Л.М. Освітній туризм у світі й в Україні// Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Збірник наукових статей. – К.: Національний авіаційний університет, 2010. – Вип. 2. – C. 137–144.
 6. Ткачук Л.М. Сучасні тенденції та проблеми розвитку повітряного транспорту: перспективи для туризму// Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи. – Зб. наук. праць. – К.: Принт-центр, 2012. – C.114–123
 7. Ткачук Л.М. Зелені технології в туризмі// Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 квітня 2013 р. – Тернопіль. : СПД ФО ШпакБ.Б, 2013. – С. 286-288.
 8. Ткачук Л.М. Космический туризм как инновационный рыночный продукт// Инновационное развитие республики Молдова, национальные задачи и мировые тенденции: матер. межд. науч-практ. конф., 7-8 ноября 2013. г.Comrat. S.n., 2013 (Tipogr.A.V Poligraf). P. 333-338.
 9. Ткачук Л.М. Трансформації в сфері авіаційних перевезень: виклики для туризму// Географія татуризм: зб. наук. праць. – К.: Альтерпрес,2013. –Вип.21. –С. 79-84.
 10. Ткачук Л.М., Фокін С.П. Організація екскурсійної діяльності у спортивному туризмі// АВІА – 2013 : матер. ХI міжн. наук.-техніч. конф. – Т.6. –К.: НАУ, 2013. – С. 35.9-35.12.
 11. Ткачук Л.М., Фокін С.П. Проблеми впровадження концепції зеленої економіки  в туризмі// АВІА – 2013 : матер. ХI міжн. наук.-техніч. конф. – Т.6. –К.: НАУ, 2013. – С. 35.5-35.9.
 12. Ткачук Л. М. Державне регулювання розвитку туризму у КНР / Леоніла Ткачук // Часопис соціально-економічної географії. – 2014. – Вип. 16(1). – С. 127–130.
 13.  Ткачук Л. М. Актуальні проблеми розвитку туризму на узбережжях морів та океанів / Л. М. Ткачук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2014. – № 11 (288). –  С. 160–166.
 14.  Ткачук Л. М. Політико-географічна проблематика у дослідженнях туризму / Л. М. Ткачук // Економічна та соціальна географія. – 2014. – Вип. 2 (70). – С. 70–77.
 15.  Ткачук Л. М. Туризм як чинник регіонального соціально-економічного розвитку у Південно-Східній Азії / Л. М. Ткачук // Географія і туризм. – 2014. – №30. – С. 38–49.
 16.  Ткачук Л. М. Актуальні тенденції розвитку туризму в Україні: геополітичний контекст / Ткачук Леоніла, Сайчук Віктор // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. – 2015. – Вип. 33. – С. 224–237.
 17. Ткачук Л. М. Геоплітичні аспекти розвитку міжнародного туризму / Л. Ткачук // Українська географія: сучасні виклики : зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С.
 18. Ткачук Л. М. Геополітичний чинник розвитку міжнародного туризму / Л. М. Ткачук // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 135-144.
 19. Ткачук Л. Н. Геополитическая проблематика в исследованиях индустрии туризма / Ткачук Леонила, Фокин Сергей // Наука, образование, культура (Ştiinţă, educaţie, cultură) : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-ой годовщине Комратского государственного университета, 4 февраля 2016 г. – Комрат, 2016. – Том 1. – 2016. – С. 119-122.
 20. Ткачук Л. М. Сутність туризму як багатоаспектного суспільного явища  / Ткачук Л. М. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія географія. – Вип. 2 (67). – 2017р. – С.109-113
 21. Ткачук Л. М. Туризм як об’єкт політико-географічного дослідження / Ткачук Л. М. // Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р.). – Луцьк-Світязь, 2017. − С. 52-56.

Уварова Г.Ш.

 1. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Загальна географія. Підруч. для 6 кл. заг. сер. шк. – К.: Генеза, 2006.
 2. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Фізична географія України. Підруч. для 8 кл. заг. сер. шк. – К.: Генеза, 2008.
 3. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.
 4. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Генеза, 2010.
 5. Уварова Г.Ш. Рекреаційна географія: практикум. – К.: НАУ-друк, 2008.
 6. Уварова Г.Ш. Туристське країнознавство. – К.: НАУ-друк, 2009.
 7. Уварова Г.Ш. Актуальні проблеми і напрямки розвитку системи підготовки кадрів для сфери туризму в Україні // Україна: географія цілей і можливостей: зб.наук.праць.– Н.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012.–Т.III.– C.399 – 405.
 8. Уварова Г.Ш. Міжнародна інтеграція при підготовці кадрів з туризму// Географія та туризм: зб. наук.праць .– К.: Альтерпресс, 2013 – Вип.24. – С. 124-131.
 9. Географія, 6 клас : підручник / В. Ю Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2014. – 255 с. – (Гриф МОН)
 10.  Географія, 6 клас : зошит для тестового тематичного контролю знань / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2014. – 48 с. – (Гриф МОН)
 11.  Географія, 6 клас : зошит-практикум / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2014. – 64 с. – (Гриф МОН)
 12.  Географія, 6 клас : книга для вчителя / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2014. – 200 с. – (Гриф МОН)
 13.  Уварова Г. Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній  школі (науково-методичний журнал). – 2015. –  №11. – С. 30–39.
 14.  Уварова Г. Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній  школі (науково-методичний журнал). – 2015. –  №12. – С. 38–45.
 15. Уварова Г. Ш. Туристичні країни світу. Азійсько-Тихоокеанський регіон / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній  школі (науково-методичний журнал). – 2016. – №3. – С. 36–46.
 16. Уварова Г. Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній  школі (науково-методичний журнал). – 2016. – №1. – С. 39–42.
 17. Уварова Г. Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній  школі (науково-методичний журнал). – 2016. – №2. – С. 32–36.
 18. Уварова Г. Ш. Країни Американського туристичного регіону / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). – 2016. – №9. – С. 37–46.
 19. Уварова Г. Ш. Ключові орієнтири розвитку географічної освіти в Україні / Г. Уварова // Українська географія: сучасні виклики : зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 212-214.
 20. Уварова Г. Ш. Стандартизація туристичної освіти: сучасний стан / Г. Ш. Уварова // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 145-157.
 21. Пестушко В. Ю. Географія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – К. : Генеза, 2017. – 288 с. – (Гриф МОН)
 22. Уварова Г. Ш. Використання рекреаційно-туристичних ресурсів України на сучасному етапі / Г. Ш. Уварова, В. С. Кучеренко // Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : зб. наукових праць. – Черкаси: ЧНУ, 2017. – С.
 23. Уварова Г. Ш. Історичні населенні місця України як туристичні дестинації / Г. Ш. Уварова // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали VIII-ї міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 р.). ­–  Харків. – 2017. – С.214-215.
 24. Уварова Г. Ш. Нові стандарти вищої освіти і підготовка конкурентних фахівців з туризму / Г. Ш. Уварова // Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р.). – Луцьк-Світязь, 2017. − С. 148-153.
 25. Уварова Г. Ш. Туризм в країнах Близькосхідного туристичного регіону / Г. Ш. Уварова. – Географія та економіка в рідній  школі : науково-методичний журнал. – 2017. –  №9. – С. 39-46.

Фокін С.П.

 1. Фокін С.П. Історичні аспекти розвитку спортивного та дитячо-юнацького туризму в Україні // Проблеми Українського державотворення: історія і сучасність: Наук. зб. “Велика Волинь”. Праці Житомирського наук.-краєзн. товариства дослідників Волині. – Вип. 35. У двох томах. Том ІІ. – Житомир: «М. Косенко», 2007. – С. 317–324.
 2. Фокін С.П. Туризм: питання термінологічного апарату // Формування стратегії сталого розвитку курортів в Україні: Матеріали всеукраїнського “круглого столу”, Київ 26 червня 2007 р. / Мін. культ. і тур. України, Держ. служба туризму і курортів, Наук. центр розв. туризму. – Сімферополь: ВАТ “Сімферопольська міська друкарня” (СГТ), 2007. – С. 127–134.
 3. Фокін С.П. До питання місця спортивного туризму у загальній класифікації туризму// Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький держ. пед. університет імені Григорія Сковороди”: Наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький, ПП “СКД”, 2008. – С. 134–136.
 4. Фокін С.П. Медико-географічні аспекти туризму // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький держ. пед. університет імені Григорія Сковороди”: Наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький, ПП “СКД”, 2009. – С. 248–250.
 5. Фокін С.П. Спортивний туризм. Навчально-методичний посібник. – К.: НАУ, 2009. – 140 с.
 6. Фокін С.П. Принципи організації і проведення спортивних туристських походів // Практика сучасного туризму: соціальна та економічна доцільність. Мат. ІV міжн. наук.-практ. конф. – К.: КУТЕП,–  С. 413–417.
 7. Фокін С.П. Организация анимационной деятельности в спортивном туризме // Культурологічний альманах: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К.: ІМВ НАУ, 2009. – С. 198–203.
 8. Фокін С.П. Туризмологічні аспекти спортивного туризму. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ: Зб. наук. ст. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. – Вип. 1. –С. 207–213.
 9. Фокін С.П. Педагогічні аспекти підготовки фахівців туризму у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ: Зб. наук. ст. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. – Вип. 2. –С. 144–148.
 10. Фокін С.П. Термінологічні особливості спортивної картографії. Часопис картографії: Зб. наук. праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – Вип.3. – С. 37–43.
 11.  Фокін С.П. Транспортування туристів спеціалізованими організаціями під час виникнення надзвичайних ситуацій // Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи. Зб. наук. праць. – К.: Принт-центр, 2012. – С.174–177.
 12. Фокін С.П. Ткачук Л.М. Инновационные методы организации внеучебного процесса студентов специальности «туризм» // Инновационное развитие республики Молдова, национальные задачи и мировые тенденции: матер. межд. науч-практ. конф., 7-8 ноября 2013. г.Comrat. S.n., 2013 (Tipogr.A.V Poligraf). P.338-342.
 13. Фокін С.П. Развитие этнических и культурных связей сербского, украинского и русского народов на протяжении XVIII века// Сербские исследования 2012: сб. науч. статей. – М.: Экон-информ, 2013. – С. 341 – 352.
 14. Фокін С. П. Безпека у туризмі як чинник сталого розвитку туризму / С. П. Фокін // Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 9–10  жовтня 2014 р. – Луцьк, 2014. – C. 10–12.
 15.  Фокін С. П. Проблеми забезпечення безпеки спортивних турів в Україні у сучасний період / Фокін С. П. // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : мат. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., 16–17 жовтня 2014 р. –  Черкаси, 2014. – С. 160–164.
 16.  Фокин С. П. Роль информационных технологий в спортивном туризме / С. П. Фокин // Наука, образование, культура (Ştiinţă, educaţie, cultură) : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 24-ой годовщине Комратского государственного университета, 11 февраля 2015 г. – Комрат, 2015. – Том 2. – 2015. – С. 511-514.
 17.  Фокин С. П. Роль экскурсионной деятельности в детско-юношеском туризме / С. П. Фокин // Образование. Наука. Культура : сборник научных статей. – Гжель, 2015. – С. 579–582.
 18. Фокін С. П. Дисципліна «Спортивний туризм» у системі підготовки студентів напряму «Туризм» / С. П. Фокін // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 157-171.
 19. Фокін С. П. Terminology in tourism: tourist or travel / Фокін С. П., Гресько Ю. Д. // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисципін і туризму : зб. наук. праць за матеріалами III Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 16 грудня 2016р. – Переяслав-Хмельницький. – 2016. – С. 96 – 101
 20. Фокін С. П. Використання малої авіації у туризмі / ХIII Міжнародна науково-технічна конференція: Авіа-2017 (19-21 квітня 2017 р.) : тези доп. – К., 2017. –  С. 34.9 – 34.13.
 21. Фокін С. П. Інноваційні шляхи використання малих повітряних апаратів у туризмі / Фокін С. П. // Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р.). – Луцьк-Світязь, 2017. − С. 31-34.
 22. Фокин С. П. Личностные и деловые качества управленческой команды как источник конкурентных преимуществ туристского предприятия / Фокин Сергей // Наука, образование, культура (Ştiinţă, educaţie, cultură) : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 26-ой годовщине Комратского государственного университета, 10 февраля 2017 г. – Комрат, 2017. – Том 1. – 2017. – С. 95-97.
 23. Фокин С. П. Терминологические особенности замкового туризма / Фокин Сергей // Наука, образование, культура (Ştiinţă, educaţie, cultură) : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 26-ой годовщине Комратского государственного университета, 10 февраля 2017 г. – Комрат, 2017. – Том 2. – 2017. – С. 96-97.

Примак Т. Ю.

 1. Примак Т.Ю. Методические рекомендации к практическим работам студентов по дисциплине „Экономическая информатика”/ Примак Т.Ю., Семичастный И.Л., Лебезова Э.М. – Донецк: ДІТБ, 2002. – 256 с.
 2. Примак Т.Ю. Анализ математических моделей и использования вычислительных методов в рейтинговом управлении рекреационными объектами / Т.Ю. Примак, Г.О. Крапівіна // Вісник ДІТБ. – 2004. – №8. –  С. 142-150.
 3. Примак Т.Ю. Репрезентативность  – важнейшее условие корректности научных исследований в туристическом бизнесе  / Т.Ю. Примак, Л.І. Гатілова // Вісник ДІТБ. – 2006. – №10. -  С. 37-42.
 4. Примак Т.Ю. Проблемы и перспективы развития украинского туристического Internet / Т.Ю. Примак, Л.І. Гатілова //  Вісник ДІТБ. – 2009. – №13. -  С. 306-312.
 5. Примак Т.Ю. Современные подходы к автоматизации деятельности туристических компаний / Т.Ю. Примак, Е.М. Лєбєзова // Вісник ДІТБ. – 2011. – №15. -  С. 215-223.
 6. Примак Т.Ю. Особенности продвижения туристических сайтов/ Т.Ю. Примак, Е.М. Лєбєзова // Вісник ДІТБ. – 2012. – №16. -  С. 333-341.
 7. Примак Т.Ю. Проблемы и перспективы эффективного использования инфраструктуры «Евро-2012» для развития транзитного потенциала Украины / Т.Ю. Примак // Вісник ДІТБ. – 2013. – №17. -  С. 175-182.)
 8. Примак Т.Ю. Основні проблеми інформаційної підготовки фахівців туристичної галузі / Т.Ю. Примак // Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості», м. Київ, 13-16 жовтня 2014 р. – Київ, 2014. – c.588-589
 9. Примак Т.Ю. Исследование потенциала современных каналов дистрибуции сегментов туристических услуг / Т.Ю. Примак // Вісник ДІТБ, 2014. – Вип. 18. – с. 192-197
 10. Примак Т.Ю. Дослідження чинників привабливості дестинацій винного туризму / Д.І. Басюк, Т.Ю. Примак// Вісник Львівської комерційної академії. Збірник наукових праць. Серія економічна.
 11. Примак Т.Ю. Методичні рекомендації до розроблення електронного навчального курсу [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до електронного навчального курсу / уклад. Т.Ю. Примак, О.О. Петруша. – Київ, 2015. – 36с.
 12. Примак Т. Ю. Исследование потенциала современных каналов дистрибуции сегментов туристических услуг / Т. Ю. Примак // Вісник ДІТБ. Економіка, організація і управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. – 2014. – Вип. 18. – С. 24–31.
 13.  Примак Т. Ю. Основні проблеми інформаційної підготовки фахівців туристичної галузі / Т. Ю. Примак // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13–16 жовтня 2014 р. – Київ, 2014. – С. 588–589.
 14.  Примак Т. Ю. Експертно-статистична оцінка  життєвого циклу дестинацій винного туризму / Д. І. Басюк, Т. Ю. Примак // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2015. – №2. – С. 93–98. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=02&y=2015.
 15. Примак Т. Ю. Основні завдання туристичної галузі України в контексті підписання Угоди про асоціацію з ЄС / Т. Ю. Примак, Я. А. Рогинська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. − Вип. 2. − С. 82−87.
 16. Примак Т. Ю. Основні напрямки інформаційної підготовки фахівців туристичної галузі / Т. Ю. Примак // Економіка та управління на транспорті. – 2016. − Вип. 2. − С. 220−224.
 17. Басюк Д. І. Гастронаціоналізм як сучасний тренд сфери гостинності / Д. І. Басюк, Т. Ю. Примак // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 7 квітня 2016 року. – К, 2016. − С. 121−123.
 18. Корнейчук О. Тенденції та перспективи розвитку туризму як галузі міжнародної економіки / О. Корнейчук, Т. Примак // Наукові здобутки молоді − вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К., 2016.
 19. Basiuk D. Analysis of using mobile applications in tourism business / D. Basiuk, T. Prymak // 8-th Central European Congress on Food 2016 − Food Science for Well-being. – Kyiv, 2016. − P. 264.
 20. Basiuk D. Gastronationalism as the latest trend in food industry business / D. Basiuk, T. Prymak // 8-th Central European Congress on Food 2016 − Food Science for Well-being. – Kyiv, 2016. − P. 92.
 21. Draganova D. The organization of food service in Kiev Holiday Inn. Coffee-breaks / D. Draganova, Т. Prymak // Наукові здобутки молоді − вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К., 2016. – С.
 22. Stepaniuk V. Organization of entertainment of tourists in the hotel enterprises / V. Stepaniuk, Т. Prymak // Наукові здобутки молоді − вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К., 2016.
 23. Vasylchuk O. Western Europe as a suitable destination for Detox Tourism / O. Vasylchuk, Т. Prymak // Наукові здобутки молоді − вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К., 2016.

 Кучеренко В.С.

 1. Кучеренко В.С. Молодіжний туризм в умовах міста // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: “Практика сучасного туризму: соціальна та економічна ефективність”. – К.: КУТЕП, 2009. –– С. 300–303.
 2. Кучеренко В.С. Особливості та сучасні тенденції управління туристичною сферою // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. – Вип. 1. – С. 184–192.
 3. Кучеренко В.С. Рекреаційно-туристичні ресурси Київської області, проблеми і перспективи їх використання // Тенденції, проблеми і перспективи розвитку національного ринку туристичних послуг: регіональний аспект. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Київ, 18–19 листопада 2010 р. – Київ: Національний авіаційний університет, 2010. –  С. 107–109.
 4. Кучеренко В.С. Використання водних об’єктів України в туристичній сфері //Туризм як фактор  розвитку регіону. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця, 2011. – С. 140–144.
 5. Кучеренко В.С. Рекреаційно-туристичні ресурси Румунії як основа для розвитку туризму // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: зб. наук. ст. – К.: НАУ, 2011. – Вип. 2 (4). – С. 126–131.
 6. Кучеренко В.С. Стан екологічного туризму на Дніпрі // Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. Випуск 1 (2012): Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції “Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівнях”; м. Рівне, Україна, 29–30 березня 2012 р. / Редкол.: А.С. Дем’янчук (голов. ред.) та ін. – Рівне: Червінко А.В., 2012. – С. 116–121.
 7. Кучеренко В.С. Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту  на Дніпрі для потреб рекреації і туризму// Географія та туризм: наук. зб. – К.: Альтерпресс, 2012 – Вип.23 – С. 67-73.
 8. Кучеренко В.С. Святі джерела України як основа розвитку водного туризму// Україна: географія цілей і можливостей: зб. наук. праць. – Н.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012. – Т.III. – C.243–246.
 9. Кучеренко В. С. Рекреаційне використання Дніпра у межах столичного міста  / Кучеренко В. С. // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : мат. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., 16-17 жовтня 2014 р. – Черкаси, 2014. – С. 274–279.
 10. Кучеренко В. С. Дніпровський кластер водного туризму / В. С. Кучеренко // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 64-81.

Степанець Н.П.

 1. Степанець Н.П. Досвід розвинутих країн у підготовці фахівців для сфери туризму: компетентісний підхід / Н.П. Степанець // Географія і туризм: Наук. зб. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 20. – С. 19–25.
 2. Степанець Н.П., Уварова Г.Ш. Розвиток проектної діяльності у студентів – майбутніх фахівців туристичної сфери / Н.П. Степанець, Г.Ш. Уварова // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: Матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (1–2 листопада 2012 р., м. Черкаси). – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С. 424–429.
 3. Степанець Н.П. Сільський населений пункт як перспективний центр туристичної дестинації / Н.П. Степанець // Євро-2012: туристичний супровід: Міжнародна науково-практична конференція 7–9 квітня 2011. –К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2011. – С.116–120.
 4. Степанець Н.П., Заря І.В. Особливості паломницького руху в глобалізованому суспільстві / Н.П. Степанець, І.В. Заря // Актуальні аспекти розвитку туризму в Україні і світі: Збірник наукових праць. – К.: ІМВ НАУ, 2009. – С. 34–39.
 5. Степанець Н.П. Професійні компетенції фахівців для сфери туризму// Географія та туризм: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна-Італія: співробітництво у галузі туризму», 29-30 травня 2013. – К.: Альтерпресс, 2013 – Вип.24 – С.– 131–137.
 6. Степанець Н.П. Компетентнісна парадигма в підготовці кадрів для сфери туризму // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія : зб. статей. – Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, 2013.– Вип. 31.– С. 121–131.
 7. Степанець Н. П. Поєднання сучасних дидактичних підходів як умова ефективної професійно-орієнтованої освіти / Н. П. Степанець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2014. – Вип. 23. – С. 35-38.
 8.  Степанець Н. П. Взаємодія вищих навчальних закладів і роботодавців в професійній підготовці фахівців для сфери туризму / Н. П. Степанець // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., 16-17 жовтня 2014 р. – Черкаси, 2014. – С. 210–214.
 9.  Степанець Н. П. Умови реалізації професійно-орієнтованої освіти у вищому навчальному закладі / Н. П. Степанець // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2014 р. – К., 2014. – С.137-138.
 10.  Степанець Н. П. Професійна спрямованість підготовки фахівців сфери туризму з точки зору роботодавців / Н. П. Степанець // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 березня 2015 р. – К., 2015. – С.79–80.
 11.  Степанець Н. П. Система професійної підготовки фахівців з туризму / Н. П. Степанець // Авіа-2015 : матеріали Міжн. наук.- практ. конф., м. Київ, 28–29 квітня 2015 р. – С. 34.80–34.83.
 12. Степанець Н. П. Використання інтерактивних методів у формуванні загальних компетенцій студентів туристичного профілю / Н. П. Степанець // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 127-134.
 13. Степанець Н. П. Модель професійно-орієнтованого навчання студентів на основі поєднання особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів / Н. П. Степанець // Sciences of Europe (Praha, Czech Republik). – 2016. – №4(4) – С. 58-61.