Туризм робить людей кращими!
 • header1
 • header2
 • header3
 • header4

Абітурієнту

Правила прийому до Національного авіаційного університету  у 2017 році

Додаток 1  (ВИТЯГ для спеціальності Туризм)

Табл. Д.1.1

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм за якими здійснюється прийом та перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти на ДЕННУ форму навчання у 2017 році

Шифр та назва спеціальності підготовки ступеня бакалавра Ліцензійний обсяг

Назва спеціалізації (освітньої програми)

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) із зазначенням вагових коефіцієнтів

242

Туризм

242

Туризмознавство

 1. Українська мова та література 0,3.
 2. Історія України 0,35
 3. Географія або іноземна мова 0,25

 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі з усіх конкурсних предметів становить 101 бал. Прийом документів в університеті починається 12 липня і закінчується 27 липня (крім осіб зазначених нижче). Для осіб, які мають проходити співбесіди, творчі конкурси, складати вступні іспити, що проводить вищий навчальний заклад з 18 до 28 липня, прийом документів в університеті починається 12 липня і закінчується 20 липня.

Табл. Д.1.2

 Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм за якими здійснюється прийом на ЗАОЧНУ форму навчання на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році (ВИТЯГ для спеціальності Туризм)

Шифр та назва спеціальності підготовки

ступеня бакалавра

  Ліцензійний
 1. обсяг
 2. Назва
 3. спеціалізації (освітньої програми)
 4. Перелік
 5. конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) із зазначенням вагових коефіцієнтів
 6. 242
 7. Туризм
 8. 242
 9. Туризмознавство

1.Українська мова та література 0,3 2. Історія України 0,35

3. Географія або іноземна мова 0,25

Додаток 2 (ВИТЯГ для спеціальності Туризм)

Табл. Д.2.1.

Перелік акредетованих та неакредетованих освітніх програм за якими здіснюється прийом на 2 курс денної форми навчання ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

Код

спеціальності

Назва

спеціальності

Назва

спеціалізації

242

Туризм

Туризмознавство (за видами)

 

Табл. Д.2.2.

Перелік акредетованих та неакредетованих освітніх програм за якими здіснюється прийом на 2 курс заочної форми навчання ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

Код

спеціальності

Назва

спеціальності

Назва

спеціалізації

242 Туризм Туризмознавство

 

Табл.Д.2.3.

Перелік акредетованих та неакредетованих освітніх програм за якими здіснюється прийом на 3 курс денної форми навчанння ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

Шифр

галузі знань

Галузь

знань

Код

напряму

Напрям

1401 Сфера обслуговування 6.140103 туризм

 

Додаток 3 (ВИТЯГ для спеціальності Туризм)

 Табл. Д.3.1.

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в 2017 році до Національного авіаційного університету освітній ступінь «Магістр» (денна форма навчання)

 

Галузь

знань

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Термін навчання

Код

Назва

Код

Назва

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризмознавство

1 рік

6 місяців

 

 

Табл. Д.3.2.

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в 2017 році до Національного авіаційного університету освітній ступінь «Магістр» (заочна форма навчання)

Галузь

знань

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Термін навчання

Код

Назва

Код

Назва

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризмознавство

1 рік

6 місяців

 

Pages: 1 2 3 4 5