Туризм робить людей кращими!
 • header1
 • header2
 • header3
 • header4
Новини кафедри
Галерея
img_0607pa074641balaklav_mg_2523
Жовтень 2019
П В С Ч П С Н
« Чер    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Шановні майбутні абітурієнти – старшокласники, випускники технікумів, коледжів, інститутів, університетів!

 Щиро вітаємо Вас на цій сторінці сайту і запрошуємо стати частиною нашої дружної команди, в якій нині навчається понад 500 студентів денної і заочної форм навчання. До процесу підготовки бакалаврів і магістрів для сфери туризму залучені кваліфіковані викладачі кафедри країнознавства і туризму, а також штатні професори і доценти з інших кафедр університету. Серед них: викладачі кафедр журналістики, міжнародних економічних відносин і бізнесу, міжнародної інформації, іноземної мови, педагогіки та психології професійної освіти, технологій управління, логістики, фізичного виховання і спорту.

Чому Вам, старшокласники, варто обрати саме туризм для майбутньої професійної діяльності? По-перше, тому, що нині туризм є однією з потужних і динамічних галузей економіки у більшості країн світу. По-друге, туризм в нашій країні проголошено пріоритетною сферою діяльності. Наразі за участю вітчизняних і зарубіжних експертів розробляється Державна цільова програма розвитку туризму та курортів до 2022 року. Без забезпечення галузі висококваліфікованими кадрами успішний розвиток туристичної сфери неможливий. Навчаючись в Інституті міжнародних відносин НАУ, ви зможете отримати цікаву і перспективну професію, оволодіти широким арсеналом знань та професійних умінь, втілити в життя свої мрії про подорожі і реалізувати підприємницькі амбіції. Випускників технікумів та коледжів ми також чекаємо у нас для продовження навчання, починаючи з другого чи третього курсу.

До Ваших послуг у нашому навчальному закладі добре організований навчально-виховний процес, що спирається на сучасні технології навчання, забезпечення новітньою літературою та різноманітними методичними розробками з професійно-орієнтованих дисциплін, доступність до різних джерел інформації, можливість оволодіння двома і більше іноземними мовами, що конче необхідно для здійснення професійних комунікацій в туризмі. На випусковій кафедрі країнознавства і туризму, а також у кожній навчальній аудиторії панують доброзичливість, повага до студента, партнерські відносини. До Ваших послуг комфортні умови навчання, забезпеченість гуртожитком усіх першокурсників, сучасна бібліотека і читальна зала, їдальні та буфети, культурний центр і спортивний комплекс, в яких ви зможете розвинути свої таланти, зміцнити своє фізичне здоров’я, відпочити з друзями. Практична підготовка студентів здійснюється в організаціях і на підприємствах туристично-рекреаційної сфери, у тому числі й тих, що  безпосередньо пов’язані з перевезенням туристів авіаційним транспортом.

Запрошуємо також випускників інших навчальних закладів з дипломами бакалавра для продовження навчання за програмами підготовки магістра за спеціальністю 242 «Туризм». Підготовка фахівців за цим освітнім ступенем орієнтується на формування добре освіченої творчої особистості, здатної до постійного оновлення набутих знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін ринкової ситуації і розвитку туристичної галузі, в інформаційній, економічній та соціально-культурній сферах та організації праці в умовах ринкової економіки. Окрім нормативних дисциплін, визначених Галузевим стандартом вищої освіти, в навчальному плані передбачено вивчення таких специфічних для НАУ дисциплін як «Авіація і туризм», «Глобальні дистриб’юторські системи », «Транспортні системи та технології перевезень в туризмі» тощо. Це сприятиме розширенню ваших професійних і посадових можливостей.
Більшість наших випускників з дипломами магістра і бакалавра працюють у туризмі в нашій країні, а також в країнах Європи, Азії та у США. Деякі з випускників очолюють туристичні компанії або є їхніми засновниками. Профілюючим предметом для вступу на перший курс бакалаврської програми є географія. Тому радимо обрати цей предмет для зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) й бажаємо успішно його скласти. Щиро зичимо Вам здійснення усіх Ваших сподівань! Кафедра країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету чекає на вас! Важливу інформацію щодо вступу на навчання за напрямом підготовки «Туризм» ви зможете отримати також на офіційному сайті Національного авіаційного університету.

НАБІР НА НАВЧАННЯ НА СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Шифр та назва галузі знань – 24 Сфера обслуговування

Назва спеціальності – 242 Туризм

Освітньо-професійна програма -  Туризмознавство

Ступінь вищої освіти – Бакалавр з туризму

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Бюджетна конкурсна пропозиція:

1. Українська мова та література (0,3)

2. Іноземна мова (0,35)

3. Географія або математика (0,35)

Небюджетна конкурсна пропозиція:

1. Українська мова та література (0,3)

2. Історія України (0,35)

3.  Іноземна мова (0,35)

 

Шифр та назва галузі знань – 24 Сфера обслуговування

Назва спеціальності – 242 Туризм

Освітньо-професійна програма -  Туризмознавство

Ступінь вищої освіти – Магістр з туризму

 

Кафедра мас високопрофесійний  науково-педагогічний  колектив у складі якої о працюють З доктори  наук та 8 кандидатів наук.

Підготовка фахівців з туризму проводиться згідно з навчальними програмами, розробленими з урахуванням досвіду вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів.

Майбутні фахівці з туризму отримують ґрунтовну соціально-економічну підготовку, вивчають низку дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

 

Професійні знання формуються на основі вивчення таких дисциплін:

Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Історія України, політологія, економічна теорія, філософія, релігієзнавство, іноземна мова, соціологія, психологія та ін.

Дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Туристичне краєзнавство, туристичне країнознавство, рекреалогія, екологія, економіка підприємства, фінанси та фінанси підприємств.

Дисципліни професійної підготовки (теорія та практика туризму)

Історія туризму, географія туризму, міжнародний туризм, організація рекреаційних послуг, організація ресторанної діяльності, організація екскурсійних діяльності, організація анімаційних послуг, маркетинг туризму, спортивний туризм, а також дисципліни спрямовані на отримання навичок підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для преси, радіо, телебачення, прес-служб.

Навчальний план містить також дисципліни, які відображають профіль вищого навчального закладу («Авіація і туризм», «Транспортні системи в туризмі», «Логістика в туризмі», «Глобальні дистриб’юторські системи в туризмі»). Це дозволяє готувати фахівців, які глибоко розуміють зв’язки між розвитком транспорту і туризму, володіють сучасними технологіями бронювання авіаквитків, технологіями обслуговування авіатуристів тощо.

Професійне призначення: розробка і реалізація турпродукту, здатного задовольнити потреби споживачів; технологія та організація туроператорських і турагентських послуг; організаційно-управлінська діяльність у галл зі вітчизняного та міжнародного туризму.

Випускник може займати первинні посади:

фахівець із методів дослідження туристичного ринку, організатор дозвілля туристів, фахівець міжнародних систем бронювання квитків, керівник туристичного агентства, менеджер міжнародного туризму, гід-перекладач, екскурсовод, менеджер відділу транспортних послуг, завідувач туристичної бази, керівник рекламного відділу туристичної компанії.

Випускники кафедри є фахівцями, підготовленими до професійної діяльності в галузі туризму на підприємствах різних форм власності. Вони здатні професійно забезпечувати діяльність з організації масового, індивідуального, пізнавального, рекреаційного, освітнього, конгресового, спеціалізованого, зеленого, спортивного туризму тощо; консультування з питань безпеки та страхування; комунікації, надання транспортних послуг.

ПРАКТИКА І ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ

студентів здійснюється під час проходження виробничої практики на базі відомих рекреаційно-туристичних, готельних, ресторанних комплексів, туристичних фірм і агенцій міста Києва та інших регіонів України. Серед баз практик «CORAL TREVAL», «ФЕЄРІЯ», «КИЙ АВІІА», «INTERCONTINENTAL        HOLIDAY», «УкрХотелІнвестКомпані». Наявність у складі Національного авіаційного університету єдиного в Україні Інституту ІСАО, належної матеріально-технічної бази, інформаційного забезпечення, профільної випускаючої кафедри з викладачами вищої кваліфікації дозволяє забезпечити якісну підготовку кваліфікованих фахівців з туризму. Під час щорічного проходження практики студенти знайомляться з кращим досвідом організації рекреаційно-туристичної діяльності, вивчають туристичний попит, набувають навичок розробки перспективних турів на основі туристичного потенціалу України та інших країн світу.

 

 

 

На базі Університету в Навчально-науковому Інституті неперервної освіти проходять курси по підготовці до ЗНО, а також проводяться Всеукраїнські учнівські олімпіади НАУ з відповідних предметів ЗНО.

Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної компанії Терміни
Денна Заочна
Початок прийому заяв та документів (крім військових спеціальностей) 10 липня 10 липня
Проведення медичних оглядів та інших до конкурсних процедур  до 09 липня до 09 липня
Завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів та вступників на кафедру військової підготовки о 18.00 20 липня о 18.00 20 липня
Завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО о 18.00 22 липня о 18.00 22 липня
Проведення співбесід 17 липня-9 липня 17 липня-9 липня
Проведення вступних іспитів 17 липня-22 липня 17 липня-22 липня
Оприлюднення рейтингових списків осіб, які проходили співбесіди до 12.00 20 липня до 12.00 20 липня
Визначення з місцем навчання вступників, які проходили співбесіди до 10.00 22 липня до 10.00 22 липня
Зарахування вступників, які проходили співбесіди не пізніше 15.00 22 липня не пізніше 15.00 22 липня
Оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів не пізніше 18.00 26 липня не пізніше 18.00 26 липня
Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або регіональним замовленням до 18.00 31 липня до 18.00 31 липня
Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 01 серпня не пізніше 12.00 01 серпня
Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 вересня не пізніше 25 вересня
Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (перший наказ) не пізніше 07 серпня не пізніше 07 серпня
Дозарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу до 16.00 27 вересня до 16.00 27 вересня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 09 серпня не пізніше 09 серпня

Після успішного завершення 1-го курсу, Ви маєте можливість вступити на старший (ІІ) курс іншої спеціальності НАУ!

Додаткова інформація:  nau.edu.ua, pk.nau.edu.ua, nnino.nau.edu.ua/

www.facebook.com/nauentrant

Довідкова інформація: 044-406-70-38, pk@nau.edu.ua.

 

Перелік необхідних документів для вступу

Назва документа Кількість копій Для вступників, що потребують поселення в гуртожиток
1 Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження 3 1+1 при поселенні
2 Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (в кого пластиковий паспорт!) 1 1
3 Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього 1
4 Ідентифікаційний код 3 1+1 при поселенні
5 Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 1
6 Інформаційна картка (з балами ЗНО) 1
7 Медична довідка форми О-086 (У-086) * Оригінал + 1
8 Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників 1
9 документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності) 1
10 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см 4 2 при поселенні

* на початок занять з дисципліни «Фізичне виховання» особам, які мають відхилення у стані здоров’я слід надати довідку щодо можливості відвідування занять за напрямом «Спеціального медичного відділення».

Примітка: обов’язкова  наявність оригіналів до копій документів; оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування)

ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА 2019

Особливості Умов вступу до ВНЗ 2019 ПЗСО 

1) не більше 7 заяв з 4 спеціальностей (денна та заочна форми навчання окремі заяви) на місця державного замовлення, на контракт – не обмежується;

2) Електронна подача заяв, крім осіб які вступають за особливими умовами та військових ВНЗ та підрозділів;

3) Реєстрація електронних кабінетів з 01.07.- 21.07.2019 (для навчання за державним замовленням) до 01 липня до 30 серпня (для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб);

4) Приймаються сертифікати ЗНО 2017-2018-2019 років, (сертифікати 2017 року з іноземних мов прийматись не будуть);

5) 150 мінімальних балів з першого та другого конкурсних предметів на спеціальності 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування;

6) Учасники Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного відповідного предмета від 1до 20 балів (для спеціальностей з Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка).

Необхідні документи 

 • Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження;
 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • Медична довідка форми О-086 (У-086) ;
 • Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників.
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності).
 • 4 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Примітка: при подачі копій обов’язкова  наявність оригіналів документів;

оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

ПРОГРАМИ

Програма фахового Бакалавр

Програма додаткового Бакалавр

Програма фахового Магістр

Програма додаткового Магістр

ОПП Магістри ТУРИЗМ 2019

ОПП Бакалаври 2019

Додаток до ОПП Бакалавр 2019

Рейтингове оцінювання творчих та професійних досягнень вступника