Туризм робить людей кращими!
  • header1
  • header2
  • header3
  • header4

Шановні майбутні абітурієнти – старшокласники, випускники технікумів, коледжів, інститутів, університетів!

 Щиро вітаємо Вас на цій сторінці сайту і запрошуємо стати частиною нашої дружної команди, в якій нині навчається понад 500 студентів денної і заочної форм навчання. До процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів для сфери туризму залучені кваліфіковані викладачі кафедри країнознавства і туризму, а також штатні професори і доценти з інших кафедр університету. Серед них: викладачі кафедр журналістики, міжнародних економічних відносин і бізнесу, міжнародної інформації, іноземної мови, педагогіки та психології професійної освіти, технологій управління, логістики, фізичного виховання і спорту.

Чому Вам, старшокласники, варто обрати саме туризм для майбутньої професійної діяльності? По-перше, тому, що нині туризм є однією з потужних і динамічних галузей економіки у більшості країн світу. По-друге, туризм в нашій країні проголошено пріоритетною сферою діяльності. Наразі за участю вітчизняних і зарубіжних експертів розробляється Державна цільова програма розвитку туризму та курортів до 2022 року. Без забезпечення галузі висококваліфікованими кадрами успішний розвиток туристичної сфери неможливий. Навчаючись в Інституті міжнародних відносин НАУ, ви зможете отримати цікаву і перспективну професію, оволодіти широким арсеналом знань та професійних умінь, втілити в життя свої мрії про подорожі і реалізувати підприємницькі амбіції. Випускників технікумів та коледжів ми також чекаємо у нас для продовження навчання, починаючи з другого чи третього курсу.

До Ваших послуг у нашому навчальному закладі добре організований навчально-виховний процес, що спирається на сучасні технології навчання, забезпечення новітньою літературою та різноманітними методичними розробками з професійно-орієнтованих дисциплін, доступність до різних джерел інформації, можливість оволодіння двома і більше іноземними мовами, що конче необхідно для здійснення професійних комунікацій в туризмі. На випусковій кафедрі країнознавства і туризму, а також у кожній навчальній аудиторії панують доброзичливість, повага до студента, партнерські відносини. До Ваших послуг комфортні умови навчання, забезпеченість гуртожитком усіх першокурсників, сучасна бібліотека і читальна зала, їдальні та буфети, культурний центр і спортивний комплекс, в яких ви зможете розвинути свої таланти, зміцнити своє фізичне здоров’я, відпочити з друзями. Практична підготовка студентів здійснюється в організаціях і на підприємствах туристично-рекреаційної сфери, у тому числі й тих, що  безпосередньо пов’язані з перевезенням туристів авіаційним транспортом.
Пропонуємо вашій увазі узагальнений «портрет» першокурсників, які були абітурієнтами у 2013 р. і тепер є нашими студентами. Протягом вступної кампанії 2013 р. за кількістю поданих заяв і зарахованих на 1 курс студентів за напрямом підготовки “Туризм” Національний авіаційний університет виявився лідером серед усіх ВНЗ України. Дякуємо за довіру! Студенти, зараховані за державним замовленням на денну форму навчання, у середньому набрали 746 балів (результати ЗНО разом із оцінками атестату). Це один із найвищих показників серед кафедр відповідного напряму підготовки в Україні. Найвища кількість набраних балів становить 770,8. Прохідним для вступу за державним замовленням виявився результат 728,2 бали. Середній бал першокурсників, які почали навчатися на договірній основі (контракт), становить 627,8 бали. Зі 135 студентів денної форми навчання переважна більшість (102 особи, або 75,6%) є дівчатами. Найбільше вступників делегувала столиця – 54. На другому місці Київська область – 29, на третьому (11) – Черкаська. П’ятеро вступників прибуло з Хмельницької області, по чотири – із Житомирської, Чернігівської, Вінницької областей, а також АР Крим.
Наші першокурсники люблять подорожувати! На момент вступу на кафедру більшість студентів (59%, або 78 опитаних) побувала за кордоном. Загальна кількість відвіданих першокурсниками країн – 42. На першому місці за відвідуванням виявилася Туреччина (34 відповіді), на другому – Росія (29), на третьому – Єгипет (23), четвертому – Німеччина (20), п’ятому – Польща (18). Деяким студентам-першокурсникам вдалося побувати в США, Індії, Китаї, Японії, Індонезії.
Щодо свого хобі, то більшість студентів займаються спортом, зокрема художньою гімнастикою, волейболом, великим тенісом, легкою атлетикою і футболом. Чимало першокурсників захоплюються фотографією, музикою, танцями, співом, декоративним мистецтвом, кулінарією та люблять читати.
Запрошуємо також випускників інших навчальних закладів з дипломами бакалавра для продовження навчання за програмами підготовки спеціаліста та магістра за спеціальністю 7.14010301 та 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)». Підготовка фахівців за цими освітньо-кваліфікаційними рівнями орієнтується на формування добре освіченої творчої особистості, здатної до постійного оновлення набутих знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін ринкової ситуації і розвитку туристичної галузі, в інформаційній, економічній та соціально-культурній сферах та організації праці в умовах ринкової економіки. Окрім нормативних дисциплін, визначених Галузевим стандартом вищої освіти, в навчальному плані передбачено вивчення таких специфічних для НАУ дисциплін як «Авіація і туризм», «Глобальні дистриб’юторські системи туристичних послуг», «Транспортні системи в туризмі» тощо. Це сприятиме розширенню ваших професійних і посадових можливостей.
Більшість наших випускників з дипломами магістра і спеціаліста працюють у туризмі в нашій країні, а також в країнах Європи, Азії та у США. Деякі з випускників очолюють туристичні компанії або є їхніми засновниками. Профілюючим предметом для вступу на перший курс бакалаврської програми є географія. Тому радимо обрати цей предмет для зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) й бажаємо успішно його скласти. Щиро зичимо Вам здійснення усіх Ваших сподівань! Кафедра країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету чекає на вас! Важливу інформацію щодо вступу на навчання за напрямом підготовки «Туризм» ви зможете отримати також на офіційному сайті Національного авіаційного університету.