Туризм робить людей кращими!
  • header1
  • header2
  • header3
  • header4

Наукова робота

Науково-дослідна робота

 

Науково-дослідна робота (НДР) є невід’ємною складовою діяльності кафедри. Вона проводиться за такими видами: виконання тем НДР, підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, індивідуальна наукова діяльність професорсько-викладацького складу (виконання дисертаційних досліджень, підготовка наукових публікацій, участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах, «круглих столах»), організація науково-дослідної роботи студентів.

Останніми роками основну увагу викладачів кафедри було зосереджено на виконанні таких держбюджетних тем НДР:

№ 16/15.01.02 «Роль авіатранспортної інфраструктури у розвитку туризму в Україні: регіональний аспект». Зміст даного дослідження полягав у науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних засад просторово-територіального розвитку авіатранспортної інфраструктури в Україні як одного з важливих чинників ефективного розвитку туристичної галузі. Науковий керівник – проф. Дудник І.М.

№ 103/15.01.02 «Розвиток туризму як чинник зміцнення позицій України у міжнародному співтоваристві». Метою роботи є пошук ефективних шляхів зміцнення позицій України у міжнародному співтоваристві через реалізацію туристично-рекреаційного потенціалу держави, зміну пропорцій між імпортом та експортом туристичних послуг на користь останнього, підвищення якості обслуговування туристів. Науковий керівник – проф. Балабанов Г.В.

На випусковій кафедрі країнознавства і туризму відкрито аспірантуру за спеціальністю 11.00.02 «економічна та соціальна географія» (наказ №1204 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 жовтня 2012 р.).

Лише за період 2011 – 2015 рр. співробітники кафедри опублікували в Україні і за кордоном понад 240 наукових праць (у тому числі 3 роботи монографічного характеру, 2 підручники і 7 навчальних посібників). Частина з них доступна у повнотекстовому варіанті на електронному Репозитарії НАУ за посиланням http://er.nau.edu.ua/

На базі випускової кафедри країнознавства і туризму НАУ за підтримки туроператора «CORAL TRAVEL Україна» проводяться наукові конференції з туризму. Зокрема, 18-19 листопада 2010 р. кафедра виступила організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції, проблеми і перспективи розвитку національного ринку туристичних послуг: регіональний аспект». 11-12 жовтня 2012 р. була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи» за участю Голови Державного агентства України з туризму і курортів О. Шаповалової.

Професорсько-викладацький склад кафедри приділяє належну увагу науково-дослідній роботі студентів. Студентська молодь опановує принципи організації наукової праці, методи виконання досліджень, бере участь у роботі наукових гуртків, олімпіадах, конкурсах, студентських наукових конференціях, публікує перші результати наукових досліджень. Найбільш здібні й мотивовані студенти залучаються до виконання кафедральних тем НДР, готують курсові і дипломні роботи пошукового дослідницького характеру. За період 2011 – 2015 рр. студенти опублікували в Україні і за кордоном 116 наукових праць.