Туризм робить людей кращими!
 • header1
 • header2
 • header3
 • header4

Магістри

Назва кваліфікації: магістр з туризмознавства, туризмознавець, екскурсознавець.

Офіційна тривалість програми: 1 рік 6 місяців.

Програма підготовки включає:

 • теоретичне навчання,
 • виконання курсових робіт,
 • виконання індивідуальних завдань,
 • проходження виробничої, науково-педагогічної та переддипломної практик,
 • виконання дипломної роботи.

Навчальні дисципліни:

 • Інтелектуальна власність,
 • Міжнародне право,
 • Цивільний захист,
 • Охорона праці в галузі,
 • Методологія та організація наукових досліджень,
 • Туризмологія,
 • Інноваційні технології в туризмі,
 • Управління якістю туристичних послуг,
 • Міжнародний туризм,
 • Управління проектами в туризмі,
 • Екскурсологія,
 • Регіоназнавство,
 • Іноземна мова професійного спілкування,
 • Соціокультурна адаптація в міжнародному туризмі,
 • Міжнародний туристичний бізнес,
 • Організація інноваційно-інвестиційної діяльності в туризмі,
 • Авіація і туризм,
 • Логістика в туризмі,
 • Глобальні дистриб’ютерські системи в туризмі,
 • Актуальні проблеми національного ринку туристичних послуг.