Туризм робить людей кращими!
 • header1
 • header2
 • header3
 • header4
Новини кафедри
Галерея
pa114644img_1218na-goverlip5302904
Серпень 2019
П В С Ч П С Н
« Чер    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
 Професор БАЛАБАНОВ ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

BalabanovГеннадій Васильович народився 7 червня 1948 р. у м. Южно-Сахалінську Сахалінської області  (Російська Федерація). В 1971 р. закінчив з відзнакою природничо-географічний факультет Кримського  державного педагогічного інституту (нині – Таврійський національний університет ім. В. Вернадського). Ще студентом старших курсів під керівництвом засновника кримської школи рекреаційної географії проф. І.Т.    Твердохлєбова опублікував перші наукові праці, присвячені країнам, що розвиваються. Вчителював у Криму,служив в армії.

Восени 1974 р. вступив до аспірантури Сектору географії АН УРСР у відділ теоретичних проблем економічної географії. Саме з цією академічною установою (від 1991 р. – Інститут географії НАН України) пов’язана майже вся наукова і педагогічна діяльність Геннадія Васильовича. Тут він працював на посадах молодшого, старшого, провідного наукового співробітника, а в період з 1996 по 2002 роки очолював відділ суспільно-географічних досліджень. Під керівництвом академіка М.М. Паламарчука підготував і захистив у 1978 р. кандидатську дисертацію, а в 1992 р. – докторську дисертацію (обидві – на здобуття наукового ступеня за спеціальністю “економічна та соціальна географія”). З 2000 р. – професор.

Основні праці вченого присвячені кільком науковим напрямкам: теорії суспільної географії, територіальній організації сільського господарства та агропромислових комплексів, географічним засадам регіональної політики, економічній картографії, проблемам раціонального природокористування, економічній та соціальній географії зарубіжних країн. Останніми роками увагу дослідника зосереджено на географії зарубіжних країн, оцінці трансформації структури і територіальної організації туризму в Україні.

Результати наукової діяльності вченого викладені більш ніж у 180 наукових працях, серед яких 12 монографій, 4 географічних атласи, 4 навчальних посібники. Він є редактором чи рецензентом багатьох наукових і навчальних видань.

Геннадій Васильович брав участь у виконанні ряду міжнародних проектів як експерт від України (Проект аграрної політики в Україні Університету штату Айова, США; Програма технічної допомоги PSO, Нідерланди; Проект LARGIS “Посилення інституційної спроможності місцевих і регіональних органів влади”, Велика Британія та ін.). Побував у більшості країн на теренах колишнього СРСР, а також в Австрії, Бельгії, Ватикані, Iспанiї, Італії, Німеччині, Польщі, Словаччині, Угорщині, Франції, Чехії.

     Важливе місце в діяльності Г.В. Балабанова посідає підготовка наукових кадрів і студентської молоді. Ним підготовлено 8 кандидатів наук у галузі економічної та соціальної географії. Починаючи з 1994 р., Геннадій Васильович викладає у вищих навчальних закладах. У серпні 2002 р. очолив нову кафедру країнознавства і міжнародного туризму в Київському міжнародному університеті, залучивши до справи талановиту наукову молодь. Від серпня 2009 р. працює завідувачем кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного університету.

Г.В. Балабанов доклав чимало зусиль для розробки навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за спеціальностями  “Країнознавство” і “Туризм”. Читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін “Країнознавство”, “Регіонознавство”, “Виставково-ярмаркова діяльність у туризмі”, “Соціокультурна адаптація в міжнародному туризмі”.

Г.В. Балабанов приділяє багато часу й уваги науково-громадській роботі географічного товариства, редколегій кількох наукових періодичних видань, оргкомітетів наукових та методичних конференцій.

Улюблені заняття у вільний час: подорожі, музика, читання.

Основні наукові праці

 1. Балабанов Г.В. Региональный агропромышленный комплекс и направления его экономико-географического исследования // Территориальная структура производственных комплексов. – Киев: Наук. думка, 1981. – С. 236–268.
 2. Балабанов Г.В. Зернопромышленный комплекс // Территориальная организация агропромышленных комплексов. – Киев: Наук. думка, 1985. – С. 79–102.
 3. Балабанов Г.В., Умрикулов С. Территориальная организация АПК и ее особенности в горной местности. – Душанбе: Дониш, 1991. – 168 с.
 4. Балабанов Г.В. Влияние агропромышленного комплекса на социальное развитие территории // Проблемы комплексного развития территории. – Киев: Наук. думка, 1994. – С. 147–165.
 5. Балабанов Г.В. Внешнеэкономические связи Украины // Регионы Украины: поиск стратегии оптимального развития. – Харьков, 1994. – С. 162–173.
 6. Балабанов Г.В. Территориальная сегментация продовольственного рынка Украины. Зернопродуктовый комплекс Украины: структура и территориальная организация. – Киев: UAPP /ПАП, 1999. – 105 с.
 7. Балабанов Г.В., Кобзєв О.М., Семенченко Г.В Трансформація структури сільськогосподарського виробництва України: регіональний аспект. – К.: UAPP/ПАП, 2000. – 29 с.
 8. Балабанов Г.В., Веклич Л.М., Григорович М.В., Капустянко С.В. та ін. Атлас “Географія України” (допущено Міністерством освіти та науки України – лист № 1/11-1695 від 17.07.2000). – К.: ДНВП “Картографія”, 2000. –48 с.
 9. Балабанов Г.В., Вишневський В.В. Територіальний соціально-економічний моніторинг в Україні. – К.: Нора-друк, 2001. – 58 с.
 10. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Балабанова Г.В., Нагірної В.П., Нижник О.М. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с. (співавтор).
 11. Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект) / За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2005. – 316 с. (співавтор).
 12. Балабанов Г.В., Бабіченко  В.М., Барановський В.А. та ін. Комплексний атлас України / За ред. О.І. Шаблія. – К.: ДНВП “Картографія”, 2005. – 96 с.
 13. Балабанов Г.В., Ткачук Л.М. Аналіз процесів взаємодії у системі авіація-туризм // Науковий вісник Ін-ту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм. – К.: Вид-во “НАУ-друк”, 2010. – Вип. 1. – С. 171–179.
 14. Балабанов Г.В., Молочко В.В., Бонк Ж.Є. та ін. Атлас вчителя. – К.: ДНВП “Картографія”, 2010. – 328 с. (співавтор).
 15. Балабанов Г.В. Туризм як чинник регіонального розвитку // Тенденції, проблеми і перспективи розвитку національного ринку туристичних послуг: регіональний аспект. – К.: НАУ, 2010. – С. 13–18.
 16. Балабанов Г.В. Актуальні проблеми розвитку країнознавства в сучасній Україні // Географія та туризм: Наук. зб. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 5. – С. 13–16.
 17. Балабанов Г.В., Ткачук Л.М. Розвиток авіаційного транспорту як чинник підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг // Географія та туризм: Наук. зб. – К.: Альтерпресс, 2011. – Вип. 14. – С. 159–166.\
 18. Балабанов Г.В., Коробко А. Теорія та практика організації автобусних турів до країн Європи (на прикладі компанії “Селена-тур”) // Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи. Зб. наук. праць. – К.: Принт-центр, 2012. – С. 60–65/
 19. Балабанов Г.В. Територіальна структура зовнішніх туристичних потоків України // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С. 146–153.
 20. Балабанов Г.В. Пріоритети суспільно-географічних досліджень міжнародного туризму в Україні // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – Н.: ФОП “Лисенко М.М.”, 2012. – Т. ІІІ. – С. 183–187.
 21. Балабанов Г.В. Модернізація транспортної системи як чинник підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг // Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць. – К.: Принт-центр, 2012. – С. 7–13.
 22. Балабанов Г.В. Пріоритети суспільно-географічних досліджень міжнародного туризму в Україні// Україна: географія цілей і можливостей: зб.наук.праць.– Н.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012.–Т.III.– C.183-187.
 23. Балабанов Г.В. Український ринок послуг вищої освіти в галузі туризму: реалії та перспективи // Індустріальний туризм: реалії та перспективи: реалії та перспективи: матер. I Міжн. форуму – Кривий Ріг: вид. Р.А.Козлов, 2013. – С.189-194.
 24. Балабанов Г. В. Сайчук В.С. Роль географії у науковому пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні // Економічна та соціальна географія : зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 3 (68). – С. 21-28.Балабанов Г. В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г. В. Балабанов, Р. О. Гришко // Географія та туризм. – 2014. – Вип.28. – С.19–28.
 25. Балабанов Г. В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г. В. Балабанов, Р. О. Гришко // Географія та туризм. – 2014. – Вип.28. – С.19–28.
 26. Балабанов Г. В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г. В. Балабанов, Р. О. Гришко // Географія та туризм. – 2014. – Вип.28. – С.19–28.
 27. Балабанов Г. В. Тенденції розвитку туризмознавства в Україні / Г. В. Балабанов, В. С. Сайчук  // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – Том 10. – Выпуск 2. – С. 286–291.
 28. Балабанов Г. В. Сучасна Україна крізь призму транскордонних потоків населення / Г. В. Балабанов // Економічна та соціальна географія. – 2015. – Вип. 1 (71). – С. 10–17.
 29. Балабанов Г. В. Туризм в Європейському Союзі: глобальний, національний та регіональний виміри / Г. В. Балабанов  // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2015. – №2. – С. 29–33.